برخي باورها در مورد پنجره اينست كه احتمالا تمام مشكلات پنجره ها از قاب آهني آن يا شيشه تك جداره و يا عدم تزريق گاز آرگون ميباشد . شركت بهسامان انرژي  با بهره گيري از آزمايشات و محاسبات  علمي و همچنين تحقيقات بعمل آمده ميزان تاثيرات هر يك از اجزاي پنجره ها را به تفكيك ارائه نموده است .

در جدول زير چهار مشكل اصلي پنجره (1- اتلاف انرژي 2- آلودگي صوتي 3- نفوذ آب باران 4- نفوذ گرد و غبار) را ملاحظه  مي نماييد كه در مقابل آنها پنج عامل تاثير گذار (1-پروفيل  2- شيشه   3 -گاز آرگون   4 - درزبندي بازشو ها   5- آببندي شيشه و قاب نگاهدارنده) و ميزان درصد تاثير هر كدام را ملاحظه مي نماييد.

اجزاي يك پنجره و تاثيرات آن 

 

عدم آببندي شيشه و قاب نگاهدارنده

عدم درزبندي بازشو ها 

عدم وجود گاز آرگون 

شيشه

پروفيل

5 %

30 %

15 %

40 %

10 %

اتلاف انرژي

مشكلات  پنجره ها

5 %

35 %

5 %

50 %

% 5

آلودگي صوتي

10 %

90 %

-

-

-

نفوذ آب باران

10 %

90 %

-

-

-

نفوذ گرد و غبار

برخي از محاسبات و آزمايشهايي كه منجر به توليد ارقام جدول فوق گرديده است در قسمت مقالات سايت با ذكر منابع آن موجود مي باشد و در صورت نياز در مورد نحوه محاسبه آيتمهاي ديگر نيز مي توانيد از كارشناسان ما سوال بفرماييد.

در بررسي جدول فوق مطالب مختلفي روشن ميگردد:

بعنوان مثال جنس پروفيل تنها ده درصد در اتلاف انرژي تاثير منفي داشته و هيچگونه تاثيري در كاهش آلودگي صوتي و نفوذ آب باران و نفوذ گرد و غبار نخواهد داشت.

و نيز همانطور كه ملاحظه مي فرماييد

نود درصد مشكل آلودگي صوتي  از ناحيه  شيشه  و درزبندي بازشوها  مي باشد.

همچنين جنس پروفيل و  نوع شيشه و تزريق گاز آرگون در نفوذ آب باران تاثيري نخواهد داشت .

بازدیدکنندگان
2
مطالب
63
وب لینک ها
4
نمایش تعداد مطالب
126485