مواد مصرفی بکارگیری شده در سیستم وین تیونیگ (WIN TUNING) در مقابل شرایط مختلف جوی کاملا آزمایش گردیده است و نتیجه آزمایشات و همچنین خصوصیات فیزیکی این مواد بشرح زیر می باشد.

 

 

 

 

 

بازدیدکنندگان
2
مطالب
63
وب لینک ها
4
نمایش تعداد مطالب
126488