وین تیونینگ پنجره ها برای حفظ نمای ساختمان به جای تعویض پنجره

وین تیونینگ

دوجداره کردن پنجره قدیمی به دو روش امکان پذیر است.

 

روش تعویض پنجره دوجداره UPVC  و روش دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ بدون تعویض.

 نکته اول در پنجره های آهنی قوس دار و فرم دار با نمای ساختمان تطابق دارد. این در حالتی است که این فرمها را با پروفیل های   UPVC  تقریب می تواند که امکان پذیر نیست و اگر بخواهید چیزی را شبیه به قوس قبل از روی پنجره پیاده کرد، درزهای بین فریم پنجره قبل و پنجره    UPVC .   ایجاد می کند که باعث ایجاد ساختمان و عدم عایق بندی مناسب می شود. لازم به ذكر است در اينگونه موارد قيمت تمام پنجره بين 100 تا 300 درصد گرانتر است. در روش وین تیونینگ هیچ گونه تغییری در فرم دار پنجره نمی گیرد. 

نکته دوم در روش وین تیونینگ پنجره ها و توری های نصب شده قبلی نیازی به تغییر کرده و این حفاظت و توری می شود و نیاز به برداشتن یا تعویض آنها نیست، در مکان هایی که نیاز به امنیت دارند باید قطع شوند.آهنی و حفاظت از انتخاب بهتری خواهد بود

نکته سوم اگر پنجره های آهنی دارای ویژگی رنگی در زمان تعویض با پنجره UPVC  باشید با از پنجره های سفید استفاده کنید یا تعداد زیادی برای پنجره های رنگ آمیزی استفاده کنید در رنگ در روش وین تیونینگ هیچ تغییری در پنجره های رنگی استفاده نمی شود.