·         جناب آقای پزشکان

·         قیطریه خیابان تواضعی

·         091920…09

·         1398/10/18

·         ( دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         سرکار خانم عجمی

·         قیطریه سلیمانی غربی خیابان قوام خیابان سیاوش خیابان رفعت

·         091279…00

·         1398/10/13

·         ( دو جداره کردن پنجره های الگودار بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         پروژه آقای عجمی

·         قیطریه اندرزگو سلیمانی غربی خیابان قوام خیابان سیاوش خیابان رفعت

·         091210…31

·         1398/10/07

·         شیشه های دو جداره ساده رو پنجره های آهنی قدیمی بدو تغییر نمای ساختمان

·         سرکارخانم سپهری

·         همت غرب پاسداران میدان قبا خیابان زیبا

·         091232…29

·         1398/10/02

·         پنجره های آهنی دو جداره- شیشه های برنز دو جداره-

·         جناب آقای جمالیان

·         پاسداران خیابان بهستان یکم انتهای خیابان خیابان محسنیان

·         091210…33

·         1398/09/14

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای نجفی

·         جردن خیابان گلستان بلوار گیتی کوچه زینب

·         091221….45

·         1398/07/29

·         ( دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای درویش

·         تجریش دزاشیب (خیابان شهید کبیری) خیابان رمضانی

·         091255…24

·         1398/07/27

·         دوجداره پنجره های آهنی خراب و تغییرنمای ساختمان

·         جناب آقای برقعی

·         شریعتی نرسیده به مطهری رو به روی خیابان ملک خیابان کشو خیابان کلیم کاشانی کوچه شهنواز دوم

·         091242…63

·         1398/07/13

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکارخانم لشکری

·         بالاتراز چهارراه پاسداران خیابان عابدینی خیابان جهانی نیا خیابان ثروتی

·         091234…83

·         1398/07/07

·         دوجداره پنجره های آهنی خراب و تغییرنمای ساختمان

·         جناب آقای ملکی

·         پاسداران دشتستان دهم

·         091217…47

·         1398/06/28

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای پورنگ

·         پاسداران دشتستان دهم

·         091218…85

·         1398/06/28

·         ( پنجره آهنی دو جداره (وین تیونینگ

·         جناب آقای عباسی

·         ارتش شهرک لاله کوچه سوم شرقی

·         091230…57

·         1398/06/17

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای میرزایی

·         خیابان ظفر خیابان صبر خیابان مطهری جنوبی بن بست ندا

·         091234…89

·         1398/06/20

·         (دو جداره کردن پنجره های الگودار بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای الیاسی

·         خیابان فرشته نبش خیابان بنی و هرزگونی خیابان مجد خیابان شبدیز

·         091218…63

·         1398/06/06

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکارخانم نظامی

·         خیابان ولیعصر بالاتراز ملت ایستگاه خبرنگاران کوچه رامین

·         091232…60

·         1398/06/07

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         سرکار خانم میرمعز

·         صدر شرق خیابان منظریه جنوبی خیابان برادران رحمانی نبش کوچه دلدار

·         091228…00

·         1398/06/11

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکار خانم شمس

·         میرداماد خیابان رازاق شمالی کوچه هشتم

·         021222….65

·         1398/05/13

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         جناب آقای پازوکی

·         کاشانک خیابان پورابتهاج خیابان خداوردی کوچه آراسته بن بست طوفان

·         091237…53

·         1398/05/12

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         جناب آقای یار محمدی

·         خیابان شریعتی بالاتر از خیابان ملکه خیابان ادیبی خیابان ثریا

·         091259…33

·         1398/05/07

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای هادیانی

·         خیابان دیباجی جنوبی بن بست مفید

·         091215…23

·         1398/05/05

·         (دو جداره کردن پنجره های الگودار بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای محمدی

·         میدان محسنی لاین کندرو خیابان نسا کوچه پاریسا

·         091213…56

·         1398/04/18

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         سرکارخانم کرمی

·         بلوار ارتش غرب بعداز تقاطع آجودانیه خیابان فیروز بخش خیابان امیر بهادر

·         091214…78

·         1398/04/22

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای حسنی

·         دولت کاوه خیابان بهار جنوبی بن بست آفرین

·         091232…32

·         1398/04/15

·         (دو جداره کردن پنجره های الگودار بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای خضرایی

·         میدان شیخ بهایی خیابان دانشور شرقی

·         091213…28

·         1398/04/17

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         پروژه آقای پراینده

·         میرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری میدان کاظمی خیابان کوشا خیابان فرجام

·         091211…63

·         1398/04/02

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         پروژه آقای معلمی

·         میدان ارتش اراج شهرک خیابان ولیعصر کوچه رضائیان

·         091210…00

·         1398/03/06

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکارخانم غلامی

·         میدان اقدسیه برج نگین نارنجستان

·         091212…86

·         1398/03/04

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای صداقت

·         پاسداران بالاتر از چهارراه دولت کوچه بهارستان دوم خیابان غیاثوند کوچه پورعباس بن بست درختی

·         091217…29

·         1398/03/02

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای جمال زاده

·         زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی خیابان پسیان کوچه برزین بغدادی

·         091232…74

·         1398/02/24

·         (دو جداره کردن پنجره های الگودار بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         سرکار خانم رضوانی

·         خیابان شریعتی بالاتراز قیطریه خیابان موسیوند خیابان طوبایی کوچه شیرخدا

·         091280…31

·         1398/02/14

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکارخانم قیدی

·         قیطریه سلیمانی غربی کوچه جواد ساده بن بست محمودی

·         091230…95

·         1398/02/19

·         شیشه دو جداره- پنجره دو جداره-دوجداره کردن پنجره های آهنی

·         سرکارخانم قنبری

·         همت مدرس شمال ورودی ظفر خیابان فریدافشار بلوار آرش غربی کوچه معرفی خ عمرانی

·         091273…49

·         1398/01/31

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         سرکار خانم رضایی

·         خیابان شریعتی دو راهی قلهک کوچه ژیلا بن بست ژیلا

·         091212…30

·         1139/01/29

·         شیشه دو جداره- پنجره دو جداره-دوجداره کردن پنجره های آهنی

·         سرکار خانم مهاجر

·         دوراهی پاسداران خیابان گل نبیمیدان قبا خیابان زیبا بن بست مینا

·         091221…82

·         1398/01/25

·         (دو جداره کردن پنجره های الگودار بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         سرکار خانم فرزاد کیش

·         پاسداران خیابان گل نبی خیابان ناطق نوری

·         091230…29

·         1398/08/23

·         توری پلیسه برند RANGIN

·         سرکار خانم شبابی

·         ظفر ابتدای گوی آبادی کوچه شاهین

·         091272..23

·         1398/08/19

·         تعویض با upvc ویستابست

·         جناب آقای کامکار

·         پاسداران خیابان نیستان سوم خیابان راستون بعداز میدان دوم نبش بن بست یاس

·         091314…59

·         1398/07/20

·         درب و پنجره دو جداره upvc

·         جناب آقای حاجی زاده

·         پاسداران خیابان بهارستان هشتم

·         091253…13

·         1398/07/29

·         در و پنجره upvc وینتک

·         جناب آقای ابراهیمی

·         شریعتی بالاتر از صدر میرزاپور خیابان فاطمیه کوچه مهرچهار غربی بن بست مهران

·         091273…10

·         1398/07/28

·         درب و پنجره دو جداره upvc وینتک

·         سرکارخانم اکبری

·         دیباجی جنوبی خیابان مژگان خیابان محسنیان کوچه موسوی اول

·         091233…84

·         1398/07/23

·         پنجره دو جداره – یو پی وی سی – ویستابست

·         جناب آقای ولوی

·         پاسداران بوستان هفتم

·         091221…60

·         1398/07/22

·         پنجره upvc – دو جداره کردن پنجره – ویستابست

·         جناب آقای شهیدی

·         خیابان ولیعصر بالاتراز میرداماد خیابان سرو

·         091220…51

·         1398/07/03

·         یو پی وی سی – تعویض پنجره – تعویض با upvc – ویستابست – وینتک

·         جناب آقای موذنی

·         دروس خیابان کماسایی خیابان کاوه

·         091211…96

·         1398/07/05

·         پنجره دو جداره – شیشه دوجداره – ویستابست 

·         جناب آقای مهروانی

·         فرمانیه اندرزگو خیابان مهدی زاده کوچه فرح آبادی کوچه بخشی بن بست ثمر

·         091250…33

·         1398/06/30

·         پروفیل ویستابست – یو پی وی سی – پنجره دو جداره – شیشه دوجداره

·         جناب آقای شمس

·         خیابان بهشتی خیابان اندیشه کوچه گودرزی 2 تقاطع خیابان هیربد

·         091260…92

·         1398/06/11

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – پروفیل کشویی ویستابست

·         جناب آقای نونوار

·         قیطریه چیذر میدان ندا خیابان هاشمی علیا خیابان پارس کوچه قشقایی

·         091235…21

·         1398/06/13

·         در و پنجره یو پی وی سی – پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – UPVC

·         جناب آقای عنبرستانی

·         شریعتی خیابان قبا

·         091245…77

·         1398/05/28

·         پنجره دوجداره – یو پی وی سی – upvc – وینتک – شیشه دوجداره

·         جناب آقای هدایی

·         ازگل خیابان نوبهار خیابان فرهنگیان خیابان بوستان کوچه نیلوفر

·         091235…17

·         1398/05/20

·         پنجره دو جداره – تعویض پنجره – پنجره یو پی وی سی – upvc – پنجره دو جداره وینتک توری پلیسه

·         جناب آقای سید محمدی

·         قیطریه چیذر میدان ندا خیابان هاشم علیا خیابان یاس کوچه قشقایی

·         091293…28

·         1398/05/13

·         توری پلیسه – پنجره دو جداره – تعویض پنجره – پنجره upvc– قیمت پنجره یو پی وی سی

·         سرکار خانم حشمت پور

·         اختیاریه خیابان پروانه

·         091213…34

·         1398/05/06

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره قیمت پنجره یو پی وی سی – قیمت پنجره دو جداره – یو پی  وی سی

·         جناب آقای زنوزی

·         بلوار کاوه شمال نرسیده به اندرزگو خیابان 35 متری قیطریه انتهای خیابان

·         091211…35

·         1398/05/06

·         در و پنجره دو جداره – پنجره upvc –  دو جداره کردن پنجره – تعویض پنجره – یو پی وی سی – توری پلیسه

·         جناب آقای هاشمی

·         چیذر – خیابان احمد چیذری – نبش خیابان صادقی

·         091280…26

·         1398/05/06

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – در و پنجرع یو پی وی سی – upvc – توری پلیسه  

·         سرکارخانم اشرافی

·         دولت نرسیده به سه راه نشاط کوچه الله وردی آذر

·         091281…70

·         1398/03/26

·         http://behsazanenergy.com/Lace.aspxتوری پلیسه برند rangin

·         کنترل گاز پارس

·         ولیعصر بالاتراز میرداماد بلوار ستاری

·         091221…97

·         1398/03/22

·         پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – تعویض پنجره با upvc – شیشه دو جداره – ویستابست

 

·         سرکار خانم ظفر

·         دولت خیابان کیکاوس بن بست مهریزی

·         091242…78

·         1398/03/19

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – تعویض با پنجره یو پی وی سی – upvc

·         جناب آقای فرزاد کیش

·         پاسداران گل نبی ناطق نوری شمالی

·         091230…29

·         1398/02/14

·         پنجره دو جداره – پروفیل ویستابست – تعویض با پنجره دو جداره – توری پلیسه

·         سرکار خانم رضوانی

·         شریعتی نرسیده به میدان قدس خیابان موسیوند خیابان طوبایی کوچه شیرخدا

·         091280…31

·         1398/01/31

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – تعویض پنجره – ویستابست توری پلیسه

·         جناب آقای نجاری

·         پاسداران خیابان قبا نبش خیابان منظرنژاد

·         091230…18

·         1398/01/20

·         در و پنجره upvc – دو جداره کردن پنجره – تعویض با upvc – توری پلیسه

·         جناب آقاب دکتر قاسم زاده

·         میرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری

·         091260…87

·         1398/01/18

·         توری پلیسه برند rangin

·         سرکارخانم طهوری

·         بالاتراز مترو قلهک خیابان یزدانیان خیابان بهمن خیابان امامزاده بن بست پیروز

·         091221…55

·         1397/12/22

·         قیمت دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض

·         جناب آقای ترک آبادی

·         نیاوران خیابان باهنر خیابان مقدسی کوچه ژیلا

·         091261…13

·         1397/12/21

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض – روش وین تیونینگ

·         جناب آقای عرفاتی

·         نیاوران میدان باهنر خیابان جماران ابتدای حسن پور کوچه یکم

·         091257…40

·         1397/12/21

·         دو جداره کردن پنجره – شیشه دو جداره – وین تیونینگ

·         جناب آقای براتی

·         میرداماد میدان محسنی خیابان بهروز میدان مینا خیابان دهم 2

·         091213…14

·         1397/12/19

·         شیشه های دو جداره همراه گاز ارگون – دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای معصومی

·         خیابان دولت خیابان نعمتی کوچه هشتم خیابان کاوه مهر بن بست سرو

·         091211…28

·         1397/12/18

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نمای ساختمان

·         جناب آقای هوشان فر

·         نیاوران خیابان باهنر بعداز سه راه یاسر خ تبریزی خیابان بهیمتاش خ محمودی یکم کوچه فرید

·         091239…40

·         1397/12/18

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تخریب

·         جناب آقای زمردیان

·         دولت سه راه نشاط خیابان اقامیری خیابان چیذری کوچه پروانه

·         091219…72

·         1397/12/15

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی قوس دار و الگویی بدون تعویض و تخریب

·         جناب آقای جعفرزاده

·         صیادشمال خیابان صنایع خیابان گلزار جنوبی بن بست ندا

·         091228…67

·         1397/12/13

·         دو جداره کردن پنجره آهنی بدون تعویض و تخریب و بدون تغییر در نمای ساختمان

·         جناب آقای فقیهی

·         نیاوران خیابان باهنر سه راه یاسر خیابان صادقی قمی خیابان بوکان بن بست نیلوفر

·         091211…60

·         1397/12/09

·         دو جداره کردن پنجره های الگویی و قوس دار آهنی بدون تغییر نما

·         جناب آقای نبات چی

·         میدان ولیعصر به سمت فاطمی کوچه ناصر

·         091251…00

·         1397/11/25

·         قیمت پنجره دو جداره – دو جداره کردن پنجره های آهنی به روش وبن تیونینگ

·         سرکار خانم گلزار

·         اندرزگو بعداز کاوه خیابان احمدی خیابان صاحبی خیابان منفرد خیابان قوا

·         091210..29

·         1397/11/24

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی به روش وبن تیونینگ قیمت پنجره دو جداره 

·         جناب آقای شریفی

·         ساقدوش (خیابان شهید افشاری) کوچه بوستان چهارم

·         091219..53

·         1397/11/21

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان

·         جناب آقای گل محمدی

·         دزاشیب خیابان کریمی روبروی سفارت قبرس

·         091239…41

·         1397/11/17

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی قیمت پنجره های دو جداره آهنی

·         جناب آقای احمدی

·         پارک وی خیابان جیم

·         091212…96

·         1397/11/13

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض – وین تیونینگ

·         سرکارخانم شمس آبادی

·         نیاوران سه راه یاسر به سمت تجریش کوچه مطهری

·         091255..71

·         1397/11/10

·         دو جداره پنجره های آهنی بدون تعویض – وین تیونینگ

·         جناب آقای بابایی

·         ولیعصر بالاتر از تقاطع اسفندیاری نرسیده به پارک وی خیابان مهری کوچه زینت

·         091226..35

·         1397/11/07

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نما

·         جناب آقای مطهری

·         شریعتی خیابان یخچال خیابان فکوریان کوچه حسینی

·         091234…54

·         1397/11/09

·         وین تیونینگ – دو جداره کردن پنجره آهنی بدون تعویض وتغییر نما

·         جناب آقای قدس

·         میدان قبا خیابان زیبا

·         091253…92

·         1397/11/03

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکارخانم زندیه

·         ظفر خیابان اطلسی مفرد

·         091125…63

·         1397/11/02

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای عرفاتی

·         نیاوران میدان باهنر خیابان جماران اول حس پور کوچه یکم بن بست امیر

·         091219…83

·         1397/10/25

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تخریب

·         جناب آقای صبائی

·         بلوار ارتش خیابان شهید مژدی بلوار اردستانی ذون 10 خیابان نیلوفر

·         091223…08

·         1397/11/13

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تخریب به روش وین تیونینگ

·         سرکارخانم محمدی

·         اندرزگو خیابان سلیمی شمالی خیابان مهدی زاده روبروی آشیانه سبز

·         093310…66

·         1397/10/13

·         پنجره دو جداره – شیشه دوجداره – روش وین تیونینگ – دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تخریب

·         سرکارخانم رمه دانی

·         پاسداران خیابان گل نبی میدان قبا خیابان زیبا

·         091221…23

·         1397/10/05

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نمای ساختمان

·         جناب آقای سیمائی

·         شریعتی نرسیده به میدان قدس قبل از پمپ بنزین کوچه پروین

·         091232…85

·         1397/09/01

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی قدیمی به روش وین تیونینگ بدون تعویض و تغییر نما

·         جناب آقای آسمانی

·         توانیر خیابان دوستان کوچه سروران

·         091231…39

·         1397/09/28

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – دو جداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای بهرامی

·         پاسداران خیابان گل نبی خیابان قبا خیابان زیبا بن بست مینا

·         091253…44

·         1397/09/24

·         شیشه دو جداره – پنجره دو جداره – دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نما

·         جناب آقای یزدان فر

·         بلوار ارتش شهرک قائم بالاتراز میدان قائم بلوار گلها بلوار گلستان شرقی تقاطع بلوار مهرآسا

·         091253…77

·         1397/09/22

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نمای ساختمان

·         آقای ملک عادلی

·         خیابان فرشته خیابان بوسنی هرز گوین خیابان مجد خیابان شبدیز

·         091280…48

·         1397/09/17

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای حیدری

·         میدان درکه خیابان احمدپور خیابان سید مفیدی خیابان البرز

·         091284…59

·         1397/09/14

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نمای ساختمان

·         جناب آقای مکرمی

·         دوراهی پاسداران خیابان گل نبی میدان قبا خیابان زیبا بن بست مینا

·         091221…64

·         1397/09/11

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – دو جداره کردن پنجره های آهنی – وین تیونینگ

·         سرکار خانم ملک عادلی

·         خیابان فرشته خیابان بوسنی هرزگوین – بن بست پناهی – انتهای بن بست

·         091282…15

·         1397/09/03

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – دو جداره کردن پنجره های آهنی

·         سرکارخانم سلیمانی

·         خیابان شریعتی به سمت همت پایین تر از حسینیه ارشاد خیابان کوشا

·         091215..60

·         1397/08/07

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تخریب 

·         جناب آقای ملک عادلی

·         خیابان فرشته خیابان بوسنی هرزگوین بن بست سوم راست انتهای

·         091280..48

·         1397/08/30

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نمای ساختمان

·         سرکارخانم شاکری

·         اندرزگو خیابان وطن پور شمالی بن بست هاشمی نژاد

·         091212…97

·         1397/12/14

·         دو جداره کردن پنجره – پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – یو پی وی سی – ویستابست

·         جناب آقای سنایی

·         قیطریه خیابان روشنایی

·         091230…48

·         1397/12/08

·         پنجره دو جداره – یو پی وی سی قیمت پنجره دوجداره – قیمت پنجره یو پی وی سی

·         جناب آقای روحانی

·         زعفرانیه خیابان پسیان شمالی خیابان جامی شرقی

·         091217…53

·         1397/12/01

·         http://behsazanenergy.com/upcvPage.aspxپنجره دو جداره – پنجره upvc – وینتک

·         جناب آقای رحیمی

·         چمران باقرخان غربی فرزین شمالی خیابان گناباد

·         091261..58

·         1397/11/23

·         قیمت پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – یو پی وی سی

·         جناب آقای اشکان اردلان

·         چمران باقرخان غربی فرزین شمالی خیابان گناباد

·         091210…96

·         1397/11/24

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – پنجره یو پی وی سی – توری پلیسه

·         جناب آقای اردلان

·         چمران باقرخان غربی فرزین شمالی خیابان گناباد

·         091220…83

·         1397/11/24

·         دو جداره کردن پنجره ها – پنجره یو پی وی سی – توری پلیسه

·         جناب آقای اردلان

·         چمران باقرخان غربی فرزین شمالی خیابان گناباد

·         091220…83

·         1397/11/24

·         پنجره دو جداره – پنجره upvc – شیشه دو جداره

·         جناب آقای صمدی

·         فرمانیه خیابان سعیدی کوچه بهشت

·         091226…80

·         1397/11/23

·         پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی قیمت پنجره دو جداره – قیمت پنجره upvc

·         جناب آقای افرا

·         زعفرانیه خیابان آصف خیابان بهزادی بن بست بهار بن بست یاس

·         091250…38

·         1397/11/17

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – دو جداره کردن پنجره – پنجره یو پی وی سی توری پلیسه

·         جناب آقای نایی

·         انتهای صیاد خیابان گلزار کوچه ندا

·         091211…76

·         1397/11/07

·         پنجره یو پی وی سی – پنجره دو جداره – شیشه دو جداره 

·         جناب آقای صادقی

·         دروس خیابان هدایت کوچه کاوه

·         091214…61

·         1397/11/01

·         پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – ویستابست

·         سرکار خانم نبوی

·         قلهک جنب مترو قلهک خیابان کدویی

·         091228…87

·         1397/11/01

·         پنجره دو جداره – پنجره upvc – درب و پنجره یو پی وی سی توری پلیسه

·         جناب آقای حاجی باقری

·         نیاوران خیابان مژده (مقدسی) نبش شیراز بن بست حاج باقری

·         091270…76

·         1397/11/01

·         پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – پروفیل وینتک

·         جناب آقای صائبی

·         بزرگراه ارتش بلوار مژدی بلوار محک بلوار اردستانی

·         091223…08

·         1397/10/17

·         پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – شیشه دو جداره – پروفیل upvc

·         جناب آقای موذنی

·         دروس خیابان صالح حسینی

·         091248…90

·         1397/06/12

·         پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – شیشه دو جداره – upvc

·         سرکارخانم امیری

·         دارآباد خیابان پورابتهاج خیابان افتخاری

·         091213…50

·         1397/10/09

·         پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – پروفیل وینتک – شیشه دو جداره

·         جناب آقای عمران

·         دارآباد خیابان پور ابتهاج خیابان افتخاری خیابان رجبی

·         091229…37

·         1397/10/05

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – پنجره یو پی وی سی – upvc قیمت پنجره دو جداره توری پلیسه

·         جناب آقای علیزاده

·         نیاوران سه راه یاسر خیابان محمودی یکم نبش کوچه برادر

·         091225…07

·         1397/10/04

·         پنجره دو جداره – پنجره upvc – شیشه دو جداره – پروفیل وینتک

·         جناب آقای سینا

·         ظفر خیابان کازرون شمالی بعداز هفتم

·         091235…66

·         1397/10/02

·         شیشه دو جداره – پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – upvc – توری پلیسه

·         جناب آقای فراهانی

·         بلوار ارتش شهرک دانشگاه کوچه یاسمن

·         091212…59

·         1397/09/08

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – پنجره یو پی وی سی قیمت پنجره یو پی وی سی – قیمت پنجره دو جداره توری پلیسه

·         جناب آقای مصباحی

·         خیابان شریعتی خیابان گل نبی خیابان ناطف نوری شمالی میدان قبا خیابان شیدایی بن بست امیر

·         091214…17

·         1397/08/22

·         درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی – upvc – پروفیل وینتک – یراق پنجره دو حالته توری پلیسه

·         سرکار خانم اطمینان

·         ظفر خیابان نفت شمالی خیابان هفتم

·         091250…56

·         1397/08/13

·         پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – پروفیل ویستابست

·         جناب آقای مصباحی

·         دولت خیابان شیدایی بن بست امیر

·         091214…17

·         1397/07/23

·         پنجره دو جداره upvc – قیمت پنجره دو جداره – قیمت پنجره یو پی وی سی – توری پلیسه

·         جناب آقای صابری

·         شریعتی خیابان خواجه عبداله انصاری خیابان 14 کوچه زو

·         091222…56

·         1397/07/22

·         درب و پنجره یو پی وی سی – شیشه دو جداره – upvc

·         سرکار خانم شکوری

·         پاسداران خیابان نیستان سوم

·         091240…92

·         1397/07/10

·         درب و پنجره upvc با پروفیل ویستابست – پنجره دو جداره – شیشه دو جداره

·         سرکار خانم سلحشور

·         پاسداران خ وفامنش ک شمس

·         091261…38

·         1399/04/24

·         شیشه دوجداره_پنجره دوجداره_تویض پنجره دوجداره_توری_توری پلیسه