·         جناب آقای باقریان

·         ستاری شمال جنب کوروش خیابان پیامبرمرکزی خیابان هجرت

·         091213…15

·         1387/09/17

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تخریب

·         سرکار خانم ذوالفقاری

·         آبشناسان غرب نرسیده به فلکه اول شهران خیابان خیابانی کوچه ششم

·         093553…78

·         1398/10/16

·         ( پنجره آهنی دو جداره (وین تیونینگ

·         جناب آقای اکبری

·         سعادت آباد بالای یادگار امام بلوار ایثارگران شمالی کوچه ایثار یکم

·         091220…08

·         1398/10/11

·         دوجداره پنجره های آهنی خراب و تغییرنمای ساختمان

·         پروژه آقای بیک محمدی

·         شهرک غرب بلوار پاکنژاد شمالی خیابان آهنگرانی شهرک پاسارگاد

·         091243…34

·         1398/10/09

·         شیشه های الگویی رنگی دوجداره در پنجره های آهنی

·         جناب آقای امیری

·         سعادت آباد بلوار پاکنژاد ابتدای خیابان 18 متری مطهری لاین کندرو

·         091221…96

·         1398/10/04

·         شیشه های برنز دو جداره – دو جداره کردن پنجره های اهنی – عایق بندی کامل

·         سرکار خانم عرفانیان

·         بلوار فردوس شرق خیابان ابراهیمی شمالی

·         093038…71

·         1398/09/26

·         (دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تخریب و تغییر نما در ساختمان (وین تیونینگ

·         سرکارخانم فروزان

·         شهرک ژاندارمری خیابان ابراهیمی الوند 13

·         091228…12

·         1398/09/30

·         اصلاح پنجره های آهنی با روش وین تیونینگ

·         جناب آقای ضیغمی

·         یارگارامام جنوب خروجی مرزداران غرب خیابان لادن مجتمع سامان

·         091228…13

·         1398/09/14

·         دوجداره پنجره های آهنی فرم دار بدون تغییر نمای ساختمان و بدون تخریب

·         پروژه آقای نجفی

·         شهران بلوار آبشناسان ورودی بلوار کوهسار خیابان مطهری

·         1398/09/11

·         091212…00

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی قدیمی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای صابر

·         طرشت میدان تیموری خیابان تیموری غرب خیابان آزاده غربی کوچهدبهار نبش کوچه گل

·         1398/09/11

·         091280…99

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای حسنی

·         سعادت آباد بلوار دریا خیابانصرافهای شمالی کوچه کنعانی مقدم شرقی

·         1398/09/02

·         091217…12

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای راد

·         آریاشهر اتوبان جلال ارمکان یکم کوچه سجادی

·         091261…18

·         1398/09/05

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی با شیشه های رنگی و فرم دار – بستن بالکن با شیشه های جمع شونده

·         جناب آقای بابالو

·         سعادت آباد بالاتراز میدان کاج خیابان دوم خیابان گلستان کوچه نارون

·         091261…20

·         1398/08/19

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای مرتضوی

·         خیابان کارگر شمالی خیابان گرد 1 فرید

·         091207…72

·         1398/08/14

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای جوادی

·         (یوسف آباد خیابان جهان آرا کوچه 13.2 (بابک

·         091252…56

·         1398/08/11

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکارخانم مدنی

·         همت غرب بعداز تقاطع باکری ورودی بلوار شهران نرسیده به فلکه اول شهران کوچه سمه غربی

·         091222…78

·         1398/08/09

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای خرسند

·         امیرآباد شمالی خیابان یازدهم

·         091217…60

·         1398/08/04

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای ناظمی

·         (سعادت آباد بالاتراز میدان کاج کوچه دوم (عبقری

·         091904…11

·         1398/08/05

·         (دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب (به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای مرادی

·         شهران فلکه اول دوربرگردان به سمت شرق خیابان طوقانی کوچه سمیه شرقی

·         081833…35

·         1398/07/28

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب و تغییر نمای ساختمان

·         سرکارخانم پورحیدری

·         اتوبان ستاری شمال میدان دانشگاه سیمون بولیوار میدان مبنا کوچه شقایق یکم

·         091233…33

·         1398/07/16

·         (پنجره آهنی قدیمی دو جداره (وین تیونینگ

·         سرکارخانم رهبر

·         حکیم شرق به غرب بعداز استاد حسن بنا خیابان منصوری کوچه طالبی

·         091012…89

·         1398/07/24

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی قدیمی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای ملکی

·         جنت آباد شمالی بهارستان 30

·         091261…66

·         1398/07/21

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکار خانم رضوی

·         شهرزیبا بلوار تعاون خیابان فرساد شرقی خیابان نوروزی نبش کوچه سرو ششم

·         093587…55

·         1398/07/18

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         سرکارخانم غفوری

·         شهران شمالی خیابان حاج آقای خیابانی کوچه 14

·         091240…31

·         1398/07/15

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای مبشری

·         شهرک غرب بلوار خوردین کوچه توحید یکم

·         091227…96

·         1398/07/14

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای مجابی

·         فلکه دوم صادقیه خیابان کاشانی خیابان نجف زاده فروتن گلستان دوم

·         091268…87

·         1398/07/10

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         جناب آقای خیری زاده

·         سعادت آباد بلوار سرو غربی خیابان بخشایش خیابان هفدهم

·         091900…91

·         1398/07/02

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای محمدی نسب

·         اتوبان آبشناسان غرب بعداز تقاطع اشرفی اصفهانی خیابان سردار جنگل شمالی خیابان پنج تن

·         091235…32

·         1398/06/17

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکار خانم رحیمی

·         فردوس غرب سازمان برنامه جنوبی خیابان 22 شرقی ساختمان سپهر

·         091247…98

·         1398/06/25

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای ضیایی

·         یوسف آباد خیابان اسدآبادی خیابان 28

·         091247….98

·         1398/06/17

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکار خانم یزدان شناس

·         بلوار فردوس غرب بین ورزی و پروانه

·         091270…38

·         1398/05/28

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکار خانم داودی

·         سعادت آباد بالاتر از میدان کاج خیابان 9 شرقی

·         091212…95

·         1398/05/15

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای حیدرزاده

·         یوسف آباد خیابان مهرام نبش کوچه 28

·         091222…68

·         1398/05/09

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای حیدری

·         سعادت آباد سرو غربی خیابان آسمان انتهای آسمان 6 شرقی

·         091224…99

·         1398/04/31

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         جناب آقای سروی پور

·         اشرفی اصفهانی خیابان نیک زاده (جنب تیراژه) کوچه پیروز سوم مجتمع میخک

·         1398/04/29

·         091239…35

·         (دو جداره کردن پنجره های الگودار بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای باجلان

·         شهر آرا خیابان 29 غربی

·         091616..93

·         1398/04/23

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         سرکارخانم خرمیان

·         سعادت آباد بلوار سرو غربی خیابان صدف خیابان جوی پا مجتمع سرو

·         091635…35

·         1398/04/06

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         جناب آقای رحمانی

·         یوسف آباد خیابان 24 اسدآبادی مجتمع الهی

·         091214…28

·         1398/04/04

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         پروژه آقای معلمی

·         همت غرب یادگار امام شمال روبروی ایوانک خیابان زرافشان خیابان نهم خیابان خوارزم چهارم

·         091210…42

·         1398/04/04

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         سرکارخانم ایرانی

·         آیت اله کاشانی بلوار شقایق کوچه چهارم

·         091261…78

·         1398/03/22

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای برخوردار

·         اشرفی اصفهانی جنوب نرسیده به پل همت کوچه خوش طینت

·         091084…75

·         1398/03/20

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای آذری

·         همت غرب بزرگراه ستاری جنوب ورودی لاله غربی خیابان مجاهد کبیر کوچه بنفشه 10 مجتمع شاهین

·         091223..75

·         1398/02/09

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای خورشیدی

·         خیابان ستارخان خیابان پاتریس خیابان کریمی خیابان کوکب کوچه مهتاب

·         091221…14

·         1398/02/30

·         (دو جداره کردن پنجره های الگودار بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای داوودی

·         سعادت آباد خیابان علامه شمالی انتهای کوچه 18 شرقی

·         091996..43

·         1398/02/28

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         جناب آقای ساعی

·         فردوس غرب شقایق جنوبی کوچه 34

·         091212…10

·         1398/02/26

·         (دو جداره کردن پنجره های الگودار بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای جلیلوند

·         یوسف آباد خیابان سیزدهم نبش فراهانی پور

·         091213…56

·         1398/02/08

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای ملت پرست

·         یوسف آباد خیابان 17

·         091211…13

·         1398/01/20

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         سرکار خانم فاطمیان

·         کارگر شمالی بالاتر از جلال آل احمد خیابان فرشی مقدم

·         091242…28

·         1398/09/11

·         تعویض با یو پی وی سی – پروفیل وینتک

·         جناب آقای احمدی

·         (سعادت آباد بلوار دریا مطهری شمالی خیابان ارغوان شرقی (اناری

·         1398/07/17

·         091218…96

·         درب و پنجره یو پی وی – UPVC

·         جناب آقای کیا

·         شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان سپهر بعداز درختی خیابان گلبرگ دوم

·         1398/09/14

·         091220…89

·         در و پنجره یو پی وی سی – وینتک- دو جداره

·         سرکارخانم فرهادی

·         مرزداران خیابان ابوالفضل خیابان کیهان بلوار گلها نبش بوستان یکم غربی

·         1398/09/07

·         091254…81

·         پنجره UPVC – تعویض در و پنجره 

·         سرکار خانم یاری زاده

·         شهرک غرب بلوار فرخزادی خیابان تربیت معلم

·         091254…32

·         091254…32

·         پنجره دو جداره یو پی وی سی – تعویض با upvc

·         جناب آقای باطبی

·         یوسف آباد خیابان فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلماس

·         1398/08/28

·         091121…55

·         تعویض در و پنجره های قدیمی با upvc

·         جناب آقای هراتی

·         خیابان آزادی خیابان جیحون بعداز تقاطع دامپزشکی کوچه فلاح راد

·         1398/09/02

·         091247…82

·         درب و پنجره upvc- ویستابست

·         جناب آقای حسنی

·         سعادت آباد خیابان صرافها (پایین نیایش )کوچه کنعانی مقدم شرقی

·         1398/08/22

·         091217…12

·         درب و پنجره یو پی وی سی

·         جناب آقای آقایی

·         پونک سیمون بولیوار بلوار صبا کوچه لاله دوم

·         1398/08/18

·         091261…65

·         پنجره های دو جداره یو پی وی سی وینتک

·         جناب آقای شمس

·         شهران بلوار کوهسار میدان بهاران شهرک الیهه خیابان الهیه 13

·         1398/08/04

·         091260…86

·         در و پنجره دو جداره upvc

·         جناب آقای ورشوکار

·         سیمون بولیوار شهرک نفت خیابان هفتم خیابان بهشت بن بست سرو

·         1398/09/09

·         091221…09

·         در و پنجره دو جداره یو پی وی سی ویستابست – توری پلیسه Rangin

·         جناب آقای خرسند

·         امیرآباد شمالی خیابان یازدهم

·         1398/07/17

·         091217…60

·         در و پنجره دوجداره – شیشه دو جداره – یو پی وی سی- وینتک

·         جناب آقای ملکی

·         جنت آباد شمالی بهارستان 30

·         1398/07/09

·         091261…66

·         در و پنجره یو پی وی سی – پروفیل وینتک – توری پلیسه 

·         سرکارخانم هاشمی

·         سعادت آباد بلوار دریا خیابان صرافهای جنوبی کوچه سعیدی

·         1398/06/12

·         091225…45

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – یو پی وی سی توری پلیسه

·         جناب آقای اردستانی

·         سردار جنگل شمالی خیابان قاسم پور خیابان ارکیده مجتمع جام جم برج یاس

·         1398/04/29

·         091217…03

·         در و پنجره یو پی وی سی – پنجره دو جداره – یو پی وی سی- قیمت پنجره دو جداره – قیمت upvc – توری پلیسه

·         سرکار خانم نادی

·         خیابان کارگر خیابان فاطمی شرقی بلوار سازمان آب خیابان دائمی کوچه خورشید

·         1398/04/05

·         091252…88

·         در و پنجره دو جداره یو پی وی سی – تعویض پنجره – قیمت پنجره دو جداره – قیمت پنجره upvc

·         جناب آقای باجلان

·         شهرآرا خیابان 29 غربی

·         1398/04/04

·         091616…93

·         پنجره دو جداره – پنجره upvc – تعویض پنجره – ویستابست

·         جناب آقای میرزا خانی

·         بلوار کشاورز خیابان کبکانیان کوچه پنجم

·         1398/04/05

·         091980…10

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی – پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – یو پی وی سی

·         جناب آقای جعفری

·         سعادت آباد پاکنژاد بعداز نیایش خیابان مطهری خ بوستان ششم غربی بن بست بوستان

·         1398/03/29

·         091211..78

·         پنجره دو جداره – تعویض با پنجره upvc – قیمت پنجره دو جداره – قیمت پنجره یو پی وی سی توری پلیسه

·         جناب آقای زرمدار

·         جاده مخصوص کرج گرمدره بلوار امیر آباد خیابان منتظری

·         1398/03/26

·         091268…49

·         در و پنجره دو جداره – تعویض پنجره قدیمی – upvc- وینتک توری پلیسه

·         جناب آقای امینیان

·         فردوس غرب سازمان برنامه مرکزی اینالو غربی فرشته شمالی بن بست کاج

·         1398/03/23

·         091234…43

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – تعویض با upvc –  قیمت پنجره upvc  توری پلیسه

·         جناب آقای حیدری

·         ستاری شمال خیابان مخبری خیابان سوسن آبادی کوچه سوم

·         1398/03/22

·         091239…17

·         پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – upvc – ویستابست 

·         سرکار خانم فاطمیان

·         امیرآباد بالاتر از جلال آل احمد خیابان فرشی مقدم

·         1398/01/24

·         091242..28

·         در و پنجره دو جداره – پنجره upvc- تعویض پنجره – تعویض با یو پی وی سی توری پلیسه

·         جناب آقای شاکرنیا

·         یوسف آباد خیابان 17

·         1398/01/31

·         091772…17

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – تعویض پنجره – قیمت پنجره دو جداره – وینتک

·         جناب آقای جهانشاهی

·         پونک خیابان میرزابابایی خیابان عدل جنوبی نرسیده به میدان عدل نبش کوچه مرادی

·         1398/01/31

·         091260…20

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – وینتک – upvc- یو پی وی سی 

·         جناب آقای رضایی

·         سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو غربی

·         1398/01/20

·         091242…79

·         در و پنجره دو جدار upvc – تعویض پنجره – ویستابست

·         جناب آقای جلیلوند

·         یوسف آباد خیابان سیزدهم نبش فراهانی پور

·         1398/01/24

·         091213…56

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – در و پنجره upvc – ویستابست

·         جناب آقای ورقائی

·         تهرانسر غربی شهرک دریا خیابان صدف نبش دوازدهم

·         1398/01/25

·         091212…83

·         توری پلیسه برند rangin

·         جناب آقای اصفهان

·         آیت اله کاشانی 200 دستگاه خیابان کیهان کوچه کیهان چهارم

·         1397/12/21

·         091219…59

·         شیشه دو جداره پنجره دو جداره بدون تعویض و تخریب

·         سرکار خانم طیبی

·         حکیم غرب بعداز اشرفی اصفهانی پیامبر مرکزی خیابان مطهری خیابان جواهریان

·         1397/12/16

·         091230…34

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی قیمت پنجره دو جداره

·         جناب آقای دلجو

·         شهرزیبا بلوار تعاون کوچه قدس مجتمع قصر صدف

·         1397/12/07

·         093910..61

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدو تعویض – وین تیونینگ

·         سرکار خانم محمود کلایه

·         ستارخان خیابان تهران ویلا خیابان زارع خیابان صفویان خیابان اله وردی کوچه نادری

·         1397/12/07

·         091271…54

·         دو جداره کردن شیشه ها و پنجره های آهنی بدون تغییر نما – وین تیونینگ

·         جناب آقای رضوی

·         خیابان آزادی خیابان رودکی شمالی کوچه نادر

·         1397/12/09

·         091296…98

·         دو داره کردن پنجره آهنی بدون تعویض – شیشه های دو جداره سوپر سیلور

·         جناب قای غفوری

·         همت غرب بزرگراه ستاری جنوب خیابان پیامبر غربی خیابان جهاد اکبر کوچه ششم

·         091238…78

·         1397/11/29

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان

·         جناب آقای سلطانی

·         ستارخان خیابان پاتریس لومومبا خیابان خانقاهی شرقی

·         1397/12/01

·         091215…02

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض – وین تیونینگ

·         سرکار خانم امامی

·         سعادت آباد میدان کاج بلوار سرو غربی خیابان مروارید کوچه نهم غربی

·         1397/11/30

·         091250…63

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی – شیشه دو جداره- وین تیونینگ

·         جناب آقای کاشانی

·         جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ غربی خیابان 16 متری دوم شمالی خیابان هشتم بن بست 9

·         1397/11/28

·         091214…49

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی – قیمت پنجره دو جداره

·         جناب آقای شاملو

·         اتوبان حکیم غرب خروجی خیابان سازمان برنامه شمالی خیابان شفائی غربی

·         1397/11/25

·         091921…91

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای شاملو

·         جنت آباد جنوبی میدان 4 باغ غربی 16 متری دوم شمالی نبش کوچه طباطبایی مرکزی

·         1397/11/16

·         091921..91

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ 

·         جناب آقای فرهمند

·         یوسف آباد خیابان اسد آبادی کوچه ششم

·         1397/11/17

·         091280…08

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ قیمت پنجره دو جداره 

·         جناب آقای صیقلی

·         انتهای اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خیابان معین کوچه معین ششم

·         1397/11/07

·         091237…24

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای بابالوییان

·         بلوار مرزداران خیابان

·         1397/11/08

·         091233…86

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان

·         سرکار خانم عین الهی

·         آیت اله کاشانی خیابان دویست دستگاه کوچه هفتم

·         1397/11/04

·         091213…91

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نمای ساختمان

·         جناب آقای فتحی

·         سعادت آباد بلوار سرو غربی خیابان بخشایش کوچه بهار 5

·         1397/10/20

·         091212…99

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تخریب و تغییر نما

·         جناب آقای شهیدی

·         اتوبان صدر خیابان قلندر جنوبی کوچه نهم

·         1397/10/19

·         091234…57

·         شیشه دو جداره – پنجره دو جداره – دو جداره کردن پنجره آهنی – وین تیونینگ

·         جناب آقای گنجی

·         سعادت آباد بالای میدان کاج روبری بیمارستان مدرس کوچه باغستان

·         1397/10/19

·         091245…94

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای آرمندزاده

·         آزادگان غرب خروجی خلیج فارس جنوب خروجی دانشگاه شاهد خ جعفرآباد شهرک صنعتی چهاردانگه شهرک سهند

·         1397/10/16

·         091252…14

·         قیمت پنجره دو جداره آهنی بدون تعویض وین تیونینگ – دو جداره کردن پنجره های آهنی

·         جناب آقای اکرم

·         خیابان ستارخان روبه روی برق الستوم خیابان فیاض خیابان کاشانی پور کوچه محرم نژاد

·         1397/10/17

·         091228…43

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای محمدزاده

·         ستاری شمال خیابان پیامبر غربی خیابان جهاد اکبر کوچه دهم

·         1397/10/06

·         0912543…18

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – روش وین تیونینگ – دوجداره کردن پنجره های آهنی

·         جناب آقای طباطبایی

·         بلوار مرزداران نرسیده به اشرفی اصفهانی خیابان حضرت ابوالفضل خ ردایی خ عباسی کوچه بهروز غربی

·         1397/10/02

·         091220…77

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای بختیاری

·         اشرفی اصفهانی جنوب نرسیده به پل همت کوچه خوش طینت

·         1397/09/26

·         091210…53

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض

·         سرکار خانم مبارکی

·         سعادت آباد بالاتراز چهارراه مسجد قدس خیابان 37

·         1397/07/24

·         091283…35

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض – وین تیونینگ

·         جناب آقای مصدق

·         خیابان سعادت آباد پایین از میدان کاج خیابان 25(قره تپه ای) برج آسیا

·         1397/09/15

·         091214…41

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نما

·         جناب آقای ذوالفقاری

·         خیابان جیحون تقاطع خیابان مرتضوی کوچه ایال بارگان

·         1397/09/22

·         091224….99

·         شیشه دو جداره – پنجره دو جداره قیمت دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض

·         جناب آقای مجتهدی

·         انتهای حکیم غرب دهکده المپیک شهرک چشمه خیابان چشمه غربی برجهای بانک ملی

·         1397/09/20

·         091214…67

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نمای ساختمان

·         جناب آقای فقیه

·         فردوس غرب خیابان سازمان برنامه جنوبی کوچه 22 شرقی

·         1397/09/15

·         091264…92

·         شیشه دو جداره – پنجره دو جداره – دو جداره کردن پنجره های آهنی

·         جناب آقای کوره ای

·         فردوس شرق خیابان رامین جنوبی کوچه تربیت نوبری

·         1397/09/15

·         091210…94

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان

·         سرکارخانم نمازی

·         سعادت آباد خیابان 29

·         1397/09/14

·         091222…66

·         قیمت دو جداره کردن پنجره های آهنی – قیمت پنجره دو جداره وین تیونینگ

·         جناب آقای میرزایی

·         اتوبان یاسینی آزادگان غرب خروجی کاظمی اتوبان سعیدی خ طباطبایی خیابان طاهری کوچه پیرمرادی

·         1397/09/12

·         091219…78

·         دو جداره کردن پنجره – شیشه دو جداره وین تیونینگ قیمت پنجره دو جداره

·         سرکارخانم اعلمی

·         بلوار فردوس غرب خیابان ورزی جنوبی خیابان 17 غربی

·         1397/09/11

·         091225…06

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تخریب – وین تیونینگ

·         جناب آقای حقی

·         شهریار آزادگان غرب فتح غرب خیابان باغستان خیابان مهدیه

·         1397/09/10

·         091212…34

·         شیشه دو جداره – پنجره دو جداره – وین تیونینگ

·         سرکار خانم خان محمدی

·         سعادت آباد بلوار سعادت آباد خیابان 37

·         1397/09/10

·         091283..35

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نمای ساختمان

·         جناب آقای امیر خانی

·         شهرآرا خیابان پاتریس لومبومبا خیابان 21 شرقی

·         1397/09/08

·         091215…59

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تخزیب و تغییر نما قیمت پنجره دو جداره – وین تیونینگ

·         جناب آقای سرداری

·         بلوار مرزداران خیابان بهار خیابان عرب حسینی

·         1397/08/14

·         0912257….08

·         دوجداره کردن پنجره – پنجره دو جداره – شیشه دو جداره قیمت پنجره دو جداره

·         سرکارخانم فاطمیان

·         امیرآباد بالاتراز جلال آل احمد خیابان فرشی مقدم

·         1397/12/11

·         091242…28

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – upvc – وینتک

·         جناب آقای حسینی

·         آیت اله کاشانی خیابان بهنام کوچه سهند

·         1397/12/04

·         091230…46

·         پنجره دو جداره – پنجره upvc – شیشه دو جداره قیمت پنجره دو جداره – قیمت پنجره upvc

·         جناب آقای امیرزاده

·         مرزداران خیابان سرسبز شمالی نبش کوچه خشکشویی آرمان

·         1397/11/23

·         091254…25

·         پنجره دو جداره – پنجره upvc – قیمت پنجره دو جداره – قیمت پنجره یو پی وی سی

·         جناب آقای کاشانی

·         جنت آباد چهارباغ غربی16 متری دوم شمالی کوچه هشتم بن بست 9

·         1397/11/23

·         091214…49

·         قیمت پنجره دو جداره – قیمت پنجره یو پی وی سی – پنجره دو جداره – ویستابست

·         جناب آقای صیقلی

·         انتهای اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خیابان معین کوچه معین ششم

·         1397/11/08

·         091237…24

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – پنجره یو پی وی سی توری پلیسه

·         سرکارخانم سالاری

·         سعادت آباد پایین از کاج خیابان 15 شرقی

·         1397/11/07

·         091287…84

·         پنجره دو جداره – پنجره upvc – پروفیل ویستابست

·         جناب آقای اسلامی

·         جلال آل احمد روبروی پل گیشا خیابان کاردان مجتمع نسیم

·         1397/10/22

·         091243…51

·         پنجره دو جداره – پنجره upvc – پروفیل ویستابست – قیمت پنجره دو جداره

·         جناب آقای حسینی

·         ستارخان پاتریس کوچه 23

·         1397/10/12

·         091639…52

·         درب و پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – پنجره یو پی وی سی – پروفیل کشویی وینتک

·         سرکارخانم افشاری

·         شهران فلکه دوم خیابان یکم خیابان شیخ الاسلام خیابان نهم شرقی

·         1397/10/22

·         091212….59

·         پنجره upvc – پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – پروفیل وینتک

·         جناب آقای اکرم

·         ستارخان روبروی برق الستوم خیابان کاشانپور کوچه محرم نژاد

·         1397/10/10

·         091228…43

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره قیمت پنجره دو جداره – قیمت پنجره ی یو پی وی سی

·         جناب آقای نوروزی

·         یوسف آباد میدان سلماس خیابان شهریار

·         1397/09/18

·         091235…89

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – پنجره upvc – پروفیل وینتک

·         سرکارخانم سامانی

·         انتهای اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خیابان نفت خیابان بیستم

·         1397/08/27

·         091261…84

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – پنجره یو پی وی سی – upvc – توری پلیسه 

·         جناب آقای صالحی

·         شهرک غرب خیابان دادمان خیابان گلسا کوچه گل افشان 2

·         1397/08/26

·         091237…39

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – پنجره یو پی وی سی – پروفیل وین تک – توری پلیسه

·         جناب آقای حق پناه

·         شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان سیمای ایرانیان مجتمع پردیسان 2

·         091236…98

·         1397/08/01

·         پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – پروفیل ویستابست توری پلیسه

·         سرکارخانم مشعلیان

·         فردوس غرب خیابان پروانه شمالی کوچه 14

·         1397/07/22

·         091212…31

·         در و پنجره upvc – شیشه دو جداره قیمت پنجره دو جداره – قیمت پنجره یو پی وی سی توری پلیسه

·         جناب آقاب سلیمانی

·         اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم کوچه نسترن خیابان آهنگ

·         1397/07/18

·         091943…01

·         درب و پنجره دو جداره upvc –قیمت پنجره دو جداره – قیمت پنجره upvc

·         جناب آقای خلیل زاده

·         گیشا خ علیانی پیروزی شرقی

·         1399/3/12

·         091310…86

·         پنجره دوجداره_شیشه دوجداره_توری_توری پلیسه