مشتریان شرق

بهسازان انرژی

·         جناب آقای متین فر

·         نارمک گلبرگ شرقی میدان 32 هشت متری دوم شرقی

·         091255…91

·         1398/09/20

·         عایق بندی و دو جداره کردن پنجره های آهنی قدیمی بدون تغییر نما

·         جناب آقای کلانتریان

·         (نارمک خیابان 46 متری (ثانی) خیابان رودباری (مهر

·         091960…96

·         1398/09/13

·         نصب یک روزه شیشه های دو جداره و عایق بندی پنجره های آهنی قدیمی

·         جناب آقای مشکات

·         تهرانپارس خیابان 206 غربی (محذم پور) بین طاهری و اخوت

·         091219…20

·         1398/09/06

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         سرکارخانم محمدی منش

·         پیروزی خیابان پرستار خیابان شکوری

·         091272…79

·         1398/09/05

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         پروژه آقای شریفی

·         نارمک خیابان فرجام شرقی میدان 47 کوچه آسا غربی

·         091238…29

·         1398/09/03

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان با روش وین تیونینگ

·         جناب آقای خداوردی

·         ریحانی جنوب نرسیده به همت کوچه فاضلی

·         091239…89

·         1398/08/25

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی با شیشه های رنگی و فرم دار و نصب یک روزه

·         سرکارخانم صادقی

·         رسالت شرق بعداز مترو باقری خیابان احدزاده کوچه ساجدی

·         091262…92

·         1398/08/21

·         (پنجره آهنی دو جداره (وین تیونینگ

·         پروژه آقای خوش گو

·         تهرانپارس خیابان رشید خیابان 152غربی

·         091217…26

·         1398/08/20

·         دوجداره پنجره های آهنی بدون تخریب و تغییرنمای ساختمان به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای فتحعلی

·         تهرانپارس خیابان 192 (حسنلو) بیم مظفری و سجده ای

·         091964…98

·         1398/08/14

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تخریب و تغییر نمای ساختمان و نصب یک روزه

·         جناب آقای درخشانی

·         تهرانپارس خیابان 212 غربی _جوادیان فر) بعداز تقاطع طاهری

·         091247…56

·         1398/08/13

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی با شیشه های فرم دارد و رنگی بدون تغییر نمای ساختمان

·         جناب آقای هجری

·         تهرانپارس خیابان 164 شهید مشتاقیان

·         091238…04

·         1398/08/02

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         جناب آقای محمدی

·         (تهرانپارس 178 غربی (قهاری

·         091259…04

·         1398/08/01

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای بابایی

·         تهرانپارس بلوار شاهد خیابان 222 شرقی بین 137 و 139

·         093539…44

·         1398/07/18

·         (دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض (روش وین تیونینگ

·         جناب آقای مقدم

·         اتوبان زین الدین خیابان توحید جنب پارک پلیس خیابان نهم میدان قرآن خیابان نهم شرقی

·         091258…24

·         1398/07/25

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای علمی

·         (تهراننپارس خیابان 186 شرقی (گلستان حبیبی

·         091230…49

·         1398/07/13

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         سرکار خانم صادقی

·         نارمک خیابان جانبازان غربی خیابان دردشت خیابان 72 غربی میدان 11 بن بست شکری

·         091250…29

·         1398/07/11

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای جزایری

·         میدان هروی خیابان وفامنش خیابان مکران شمالی کوچه باغ

·         091212….75

·         1398/06/07

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای آزادی

·         (نارمک خیابان دردشت خیابان 74 شرقی (فراهانی

·         093553…64

·         1398/06/31

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای زارع

·         (تهرانپارس خیابان 184 شرقی (نقلی اصفهانی

·         091268…36

·         1398/06/28

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای احسانی فر

·         نارمک خیابان شهید ثانی خیابان محقق خیابان دلاور

·         091916…28

·         1398/07/02

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای هوشمند

·         نارمک میدان امامت خیابان قاسم زاده

·         091215…30

·         1398/06/27

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای کلاهدوز

·         خیابان دماوند بعداز امام علی به سمت شرق خیابان غفاری کوچه خداپرست

·         091240…31

·         1398/06/24

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای قدری

·         پیروزی خیابان اول نیروی هوایی کوچه 1.33

·         091261…49

·         1398/05/13

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای حسن زاده

·         تهرانپارس خیابان میرزازاده کوچه 184 شرقی

·         091220…50

·         1398/05/31

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای غفور زاده

·         خیابان ریحانی جنوبی خیابان صباح شرقی کوچه رضامند

·         093524…30

·         1398/05/30

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای قدری

·         هروی وفامنش خیابان مفتوحی خیابان اردیبهشت بن بست علی

·         093551…12

·         1398/05/28

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای قدری

·         مجیدیه شمالی خیابان منصوری خیابان مظفری خیابان کمالی مجتمع بیژن

·         091251…12

·         1398/05/28

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         سرکارخانم غفاری

·         خیابان شهید عراقی کوچه زنبق

·         091240…65

·         1398/05/24

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای قدری

·         پیروزی خیابان اول نیروی هوایی کوچه 1.33

·         091233…30

·         1398/05/26

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای مظاهری

·         میدان هروی خیابان افشاری (ساقدوش) ابتدای گلستان سوم

·         091211…62

·         1398/05/20

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         جناب آقای قهرمانی

·         تهرانپارس بالاتر از فلکه اول نبش خیابان 156 غربی

·         091268…26

·         1398/05/16

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای فتحی

·         میدان امامت خیابان جدیدی خیابان ابوریحان کوچه ترابی

·         091272…78

·         1398/05/10

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای امیری

·         میدان هروی خیابان وفامنش خیابان مفتوحی خیابان اردیبهشت بن بست علی

·         091222…88

·         1398/05/01

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای جوادی

·         تهرانپارس خیابان حسینی(بهار) خیابان 120 غربی بین خیابان 107 و 109

·         091230…15

·         1398/04/29

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای ثمری

·         مجیدیه جنوبی خیابان ناصر صالحی بن بست افشین

·         091014…22

·         1398/04/27

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         سرکار خانم حسینی

·         سهروردی شمالی خیابان خرمشهر

·         091268…89

·         1398/04/18

·         دوجداره پنجره های آهنی بدو تخریب و تغییرنمای ساختمان

·         سرکارخانم رحیمی

·         تهرانپارس خیابان 192 غربی بین عادل و زرین

·         091229…71

·         1398/04/19

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای دادگر

·         خواجه عبداله خیابان تیسفون نبش خیابان 26

·         091228…28

·         1398/04/16

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         جناب آقای حاتمی

·         سهروردی شمالی پایین از تقاطع هویزه کوچه کوشش

·         091255…09

·         1398/04/15

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای نوری

·         پیروزی روبروی ایستگاه نیروی هوایی بلوار ابوذر

·         091239…88

·         1398/04/13

·         (دو جداره کردن پنجره های الگودار بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         سرکار خانم آبگینه چی

·         میدان هروی خیابان وفامنش کوچه اردیبهشت بن بست علی

·         091237..96

·         1398/04/12

·         (دو جداره کردن پنجره های الگودار بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای صباحی

·         خواجه عبداله انصاری انتهای خیابان تیسفون

·         091267…34

·         1398/03/22

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         سرکارخانم رحمتی

·         تهرانپارس بالاتراز میدان پروین کوچه 202 شرقی بین 131 و 133

·         091247….87

·         1398/03/28

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای واسعی

·         تهرانپارس بین زرین و عادل خیابان 156 غربی

·         091218…25

·         1398/03/19

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکارخانم پناهی

·         اتوبان حقانی شمال نرسیده به مدرس خیابان شمس تبریزی جنوبی

·         091231…24

·         1398/03/12

·         شیشه دو جداره- پنجره دو جداره-دوجداره کردن پنجره های آهنی

·         جناب آقای کلانی

·         (خیابان دماوند خیابان 103 نبش کوچه 112 غربی (دو واحد

·         091279…09

·         1398/08/13

·         شیشه دو جداره- پنجره دو جداره-دوجداره کردن پنجره های آهنی

·         جناب آقای صدری

·         خیابان شهید عراقی کوچه بنفشه

·         091263…16

·         1398/02/31

·         شیشه دو جداره- پنجره دو جداره-دوجداره کردن پنجره های آهنی

·         سرکارخانم مشهدی

·         اتوبان امام علی جنوب بزرگراه آزادگان غرب بزرگراه رجایی شمال خ صیاد خ فروردین کوچه اسکندری مجتمع سپید

·         091239…04

·         1398/03/02

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         سرکار خانم کریمی

·         اتوبان باقری ورودی جانبازان خیابان دردشت خیابان یعقوبی

·         091272…96

·         1398/02/28

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای موسوی

·         تهرانپارس خیابان حسینی (بهار) خیابان 120 غربی بین 107 و 109

·         091212…99

·         1398/02/15

·         شیشه های دو جداره با تزریق گاز آرگون – عایق بندی کامل- وین تیونینگ

·         جناب آقای روزبه

·         فلکه اول تهرانپارس خیابان 142 شرقی (قانع) بعداز پاساژ سپید

·         091217…44

·         1398/02/14

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای دوست محمدی

·         آبعلی مبارک آباد خیابان حمزه لوئی کوی بهار بعد از پل رودخانه سمت راست

·         091230..30

·         1398/02/09

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای امینی آذر

·         نارمک خیابان شهید ثانی بعداز تقاطع آیت خیابان 49 میدان 49

·         091231…90

·         1398/02/09

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای صدری

·         خیابان شهید عراقی کوچه بنفشه

·         091232…00

·         1398/02/04

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای آزاد

·         تهرانپارس خیابان188 بین گیو و کادوس

·         091250…51

·         1398/01/25

·         (دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان (وین تیونینگ

·         جناب آقای کرمی

·         خیابان هنگام بالاتر از سازمان آب انتهای سی متری دوم

·         091962…64

·         1398/01/22

·         دوجداره کردن و عایق بندی پنجره های آهنی بدون تخریب

·         سرکار خانم شکراله زاده

·         تهرانپارس خیابان 218 غربی (فراهانی) بین طاهری و اتوبان باقری

·         091260…35

·         1398/01/21

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای یونسی

·         تهرانپارس 196 غربی بین باقری و اردیبهشت

·         091253…97

·         1397/12/25

·         شیشه دو جداره- پنجره دو جداره-دوجداره کردن پنجره های آهنی

·         جناب آقای شاه مرادی

·         هفت حوض نبش کوچه عظیمی نیا

·         091339…03

·         1398/09/13

·         تعویض پنجره های قدیمی با upvc

·         جناب آقای رشیدیان

·         شهرک شهید بهشتی نسترن 28

·         093594…29

·         1398/08/14

·         در ب و پنجره یو پی وی سی با پروفیل وینتک

·         سرکار خانم قنبری

·         تهرانپارس خیابان 202 شرقی (خدابنده) بین اصلی و سجده ای

·         091240…98

·         1398/07/22

·         یو پی وی سی – دوجداره کردن پنجره – شیشه دو جداره – ویستابست

·         جناب آقای نوروزی

·         تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم خیابان 184 غربی

·         091250…95

·         1398/07/06

·         پنجره دو جداره – شیشه دوجداره – توری پلیسه – ویستابست

·         جناب آقای حسین نژاد

·         تهرانپارس خیابان رشید شمالی نبش 178 غربی (قهاری) روبروی پارک

·         091972…18

·         1398/07/06

·         در و پنجره یو پی وی سی – upvc – وینتک – یراق آلات دو حالته

·         سرکارخانم سید مرتضی ای

·         (تهرانپارس 194 شرقی (ضرغامی

·         091230…13

·         1398/07/06

·         پنجره دو جداره – تعویض با پنجره دو جداره – یو پی وی سی – وینتک – UPVC

·         جناب آقای سلیمی

·         نارمک میدان بیستم کوچه کربلایی

·         091220…77

·         1398/06/23

·         پنجره دو جداره  – شیشه دو جداره – وینتک – یراق آلات تک حالته

·         جناب آقای کلاهدوز

·         خیابان دماوند بعداز امام علی به سمت شرق خیابان غفاری کوچه خداپرست

·         091240…31

·         1398/06/10

·         دو و پنجره دو جداره – پروفیل وینتک – شیشه دو جداره توری پلیسه 

·         جناب آقای ستوده

·         (تهرانپارس خیابان 156 غربی(اصغری

·         091269…37

·         1398/05/30

·         پنجره دو جداره – پنجره دو جداره کشویی – پنجره یو پی وی سی – upvc – ویستابست – وینتک

·         جناب آقای نشاطیان

·         دشت مشاء بلوار اصلی روبروی امکلاک کاج خیابان به سمت امامزاده کوچه گل سنگ

·         091218…87

·         1398/05/13

·         پنجره دو جداره یو پی وی سی – upvc – پنجره دو جداره کشویی – ویستابست

·         جناب آقای حاتمی

·         (نارمک خیابان شهید ثانی شرقی (جنب چهارراه تلفنخانه

·         091225….74

·         1398/05/30

·         پنجره دو جداره  – تعویض پنجره با پنجره های دو جداره یو پی وی سی – upnv – ویستابست

·         جناب آقای امانی

·         مجیدیه میدان بهشتی کوچه باقی زاده

·         091212…70

·         1398/05/22

·         پنجره دو جداره یو پی وی سی – upvc – ویستابست

·         سرکار خانم مساجدی

·         مجیدیه میدان بهشتی کوچه باقی زاده

·         02122…71

·         1398/05/21

·         شیشه دو جداره – پنجره دو جداره – یراق رکشویی –  یو پی وی سی

·         جناب آقای براتی

·         میدان رسالت خیابان فرجام خیابان برادران باقری – کوچه آب نیکی

·         091272…18

·         1398/04/26

·         در و پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – شیشه دو جداره توری پلیسه

·         جناب آقای بوستان بان

·         سهروردی خیابان خرمشهر خیابان صابونچی

·         091228….98

·         1398/04/26

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – تعویض پنجره با upvc – وینتک

·         سرکار خانم رحیمی

·         تهرانپازس خیابان 192 غربی بین عادل و زرین

·         091229…71

·         1398/04/04

·         پنجره دو جداره –  پنجره یو پی وی سی – تعویض پنجره – شیشه دو جداره قیمت پنجره دو جداره

·         جناب آقای اردستانی

·         سیدخندان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خیابان عربعلی کوچه 13

·         091217…03

·         1398/03/25

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – پنجره upvc – قیمت پنجره upvc- قیمت پنجره دو جداره توری پلیسه

·         جناب آقای افرند

·         سهروردی شمالی خیابان ابن یمین خیابان سروش کوچه حاج حسینی

·         091237…70

·         1398/03/20

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – تعویض پنجره دو جداره – ویستابست توری پلیسه

·         جناب آقای صباحی

·         خواجه عبداله انصاری خیابان تیسفون نبش خیابان 26

·         091267…34

·         1398/03/11

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – دوجداره کردم پنجره های قدیمی – تعویض با upvc – توری پلیسه

·         جناب آقای هاشم پور

·         هنگام بالاتر از میدان الغدیر خیابان وارباز کوچه کامکار کوچه سادات هدای

·         091261..45

·         1398/03/11

·         پنجره دو جداره – پنجره upvc- تعویض با upvc- قیمت پنجره دو جداره – قیمت تعویض پنجره

·         جناب آقای دانش

·         تهرانپارس خیابان رشید انتهای خیابان 146 غربی

·         091212…96

·         1398/02/06

·         در و پنجره دو جداره  upvc – تعویض در و پنجره دو جداره یو پی وی سی – وینتک

·         جناب آقای قربانی

·         تهرانپارس خیابان جشنواره خیابان فتاحی

·         091202…29

·         1398/01/31

·         در و پنجره دو جداره – تعویض پنجره با پنجره upvc – وینتک

·         سرکار خانم جعفری

·         سیدخندان خیابان مجتبی ایی خیابان کاویان شرقی خیابان جلفا خیابان فرخ سرشت

·         091330…92

·         1398/01/27

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – تعویض پنجره قدیمی با پنجره upvc – وینتک

·         جناب آقای محمودی

·         پارک سرخه حصار ده ترکمند میدان امام علی خیابان امام علی خیابان بهشت

·         091233…28

·         1397/12/27

·         در و پنجره upvc – وینتک – تعویض پنجره – پنجره دو جداره

·         جناب آقای ایزدی

·         رسالت بعد از سرسبز بین مهر و مدائن خیابان 23 میدان 22 کوچه نوروزی

·         091248…99

·         1398/01/17

·         در و پنجره دو جداره upvc – شیشه دو جداره – وینتک توری پلیسه

·         سرکار خانم غفاری نژاد

·         تهرانپارس خیابان حسینی خیابان 109 کوچه نقی نیا غربی

·         091234…24

·         1397/12/23

·         دوجداره کردن پنجره هایرآهنی بدون تخریب

·         سرکار خانم مشایخی

·         (تهرانپارس خیابان 176 غربی (جعفر تهرانی

·         091227…54

·         1397/12/16

·         قیمت دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض با upvc

·         سرکار خانم مبارکی

·         قنات کوثر خیابان مطهری کوچه نهم مرکزی

·         091251…77

·         1397/12/15

·         دو جداره کردن پنجره شیشه دو جداره همراه گاز آرگون

·         جناب آقای رهجو

·         تهرانپارس بالاتراز فلکه سوم خیابان 210 شرقی بین خیری و مظفری

·         091247…76

·         1397/12/11

·         دو جداره کردن پنجره های اهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای برخورداری

·         میدان الغدیر بلوار تکاوران شمالی کوچه حریری

·         091261…56

·         1397/11/14

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض – وین تیونینگ قیمت پنجره دو جداره

·         جناب آقای برخورداری

·         رسالت بعداز 16 متری مجیدیه خیابان شهید هدایی کوچه ملا هادی

·         091210…86

·         1397/11/07

·         شیشه دو جداره – پنجره دو جداره – وین تیونینگ

·         جناب آقای شراهی

·         تهرانپارس خیابان 202 غربی

·         091233…05

·         1397/11/01

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ – شیشه دو جداره 

·         جناب آقای حسن زاده

·         خیابان جسنواره خیابان درختی شهرک فیلیپس خیابان دوم سمت راست

·         091247…36

·         1397/10/30

·         دو جداره کردن پنجره های آهنب بدون تعویض و تغییر نمای ساختمان

·         سرکارخانم سرمست

·         خیابان عراقی خیابان زنبق

·         091217…69

·         1397/10/29

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای فرهادی

·         خیابان عراقی خیابان زنبق

·         091224…89

·         1397/10/29

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ  – بدون تعویض

·         جناب آقای برخورداری

·         میدان الغدیر بلوار تکاوران شمالی کوچه حریری

·         091261….56

·         1397/10/22

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی – وین تیونینگ – شیشه دو جداره 

·         سرکارخانم حاتمی

·         تهرانپارس بین اردیبهشت و باقری کوچه 214

·         091210…86

·         1397/10/16

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تخریب

·         سرکارخانم حاتمی

·         تهرانپارس بین اردیبهشت و باقری کوچه 214

·         091279…90

·         1397/10/16

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         سرکارخانم حاتمی

·         تهرانپارس بین اردیبهشت و باقری کوچه 2014

·         091210…86

·         1397/10/16

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – دو جداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ

·         جناب آقای موسوی

·         شهید عراقی کوچه زنبق

·         091238…86

·         1397/10/11

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نما

·         جناب آقای بهادری

·         تهرانپارس فلکه سوم ابتدای 192 شرقی

·         091098…33

·         1397/09/18

·         شیشه های دو جداره قیمت دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نمای ساختمان

·         جناب آقای سمیعی

·         خیابان ریحانی جنوبی کوچه علمداریان

·         091262…81

·         1397/09/17

·         شیشه دو جداره – پنجره دو جداره – دو جداره کردن پنجره های آهنی – وین تیونینگ

·         سرکار خانم وصالی

·         تهرانپارس بلوار شاهد خیابان 182 شرقی خیابان معینی خیابان 10کوچه 11

·         091238…06

·         1397/09/13

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی بدون تعویض و تغییر نمای ساختمان – وین تیونینگ

·         جناب آقای فرخی یان

·         تهرانپارس بلوار شاهد خیابان 182 شرقی خیابان معینی نژاد کوچه 10

·         091269…16

·         1397/09/12

·         دو جداره کردن پنجره های آهنی – پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – وین تیونینگ

·         سرکارخانم متولی زاده

·         میدان بنی هاشم خیابان حافظ شرقی بعداز تقاطع کوچه بهارستان 1

·         091249…95

·         1397/09/08

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – دو حداره کردن پنجره های آهنی

·         جناب آقای علی مرادی

·         تهرانپارس خیابان دماوند خیابان صابر ماهانی خیابان 118 غربی

·         093774…45

·         1397/09/03

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره  دو جداره کردن پنجره های آهنی

·         جناب آقای صحاف

·         قنات کوثر خیابان مطهری کوچه هفتم شرقی

·         091254…64

·         1397/09/05

·         دوجداره کردن پنجره های آهنی بدون تغییر نمای ساختمان – وین تیونینگ

·         جناب آقای رضازاده

·         ابتدای جاده فیروزکوه بعداز کارخانه آرد دوربرگردان به سمت تهران مقابل تابلو روستای کل آهنگ

·         091213…44

·         1397/12/06

·         تعویض پنجره یو پی وی سی – ویستابست – پنجره دو جداره

·         سرکارخانم جعفری

·         سیدخندان خیابان جلفا خیابان فرخ سرشت

·         091330…92

·         1397/11/30

·         قیمت پنجره های دو جداره – پنجره یو پی وی سی توری پلیسه

·         جناب آقای آقایی

·         شهید عراقی بالاتر از همت کوچه فرهنگستان یکم

·         091230…89

·         1397/11/10

·         درب و پنجره upvc – پنجره دو جداره – شیشه دو جداره 

·         جناب آقای امیر احمدی

·         تهرانپارس خیابان 152 غربی (انارکی) بین عادل و زرین

·         091948…92

·         1397/11/06

·         پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – upvc – پروفیل وینتک

·         جناب آقای غرباپور

·         شمس آباد بالاتراز میدان بهشتی خیابان ریحانی کوچه معتقد

·         091716…66

·         1397/11/23

·         پنجره دو جداره – پنجره upvc – پنجره یو پی وی سی – پروفیل وینتک

·         جناب آقای میرزازاده

·         تهرانپارس فلکه دوم ضلع شمال شرق

·         091229…09

·         1397/10/11

·         پنجره دو جداره – پنجره یو پی وی سی – شیشه دو جداره – upvc

·         جناب آقای بهره دار

·         نارمک میدان حلال احمر خیابان گلستان خیابان سهیلیان کوچه نادی

·         091223…11

·         1397/10/05

·         پنجره دو جداره -شیشه دو جداره – پنجره یو پی وی سی توری پلیسه

·         سرکار خانم محبی

·         تهرانپارس خیابان فرجام بلوار اردیبهشت کوچه 180/1

·         091973…01

·         1397/08/22

·         پنجره دو جداره – شیشه دو جداره – پنجره یو پی وی سی – upvc – 

·         جناب آقای بهارلو

·         تهرانپارس خیابان 124 (مهرنامی) بین 109 و 111

·         091238…19

·         1397/08/01

·         پنجره دو جداره – دو جداره کردن پنجره – پنجره یو پی وی سی – upvc – پروفیل ویستابست توری پلیسه

·         سرکارخانم دهستانی

·         مجیدیه جنوبی کوچه شیردل

·         091219…41

·         1397/08/13

·         پنجره ی یو پی وی سی – upvc – پروفیل ویستابست – یراق دو حالته توری پلیسه 

·         جناب آقای شریعت پناهی

·         خیابان فرجام خیابان اردیبهشت خیابان خدابنده

·         021777….91

·         1397/07/25

·         پنجره دو جداره یو پی وی سی – شیشه دو جداره – پروفیل ویستابست توری پلیسه

·         جناب آقای شایان

·         (تهرانپارس خیابان 134 (بهار

·         091210…22

·         1397/07/22

·         درب و پنجره دو جداره upvc با پروفیل ویستابست – شیشه دو جداره – توری پلیسه

·         جناب آقای اندرانیک

·         مجیدیه خیابان گلبرگ خیابان اثنی اشعری (16 متری دوم ) خیابان هفتم

·         091253…32

·         1397/07/22

·         درب و پنجره upvc وینتک – شیشه دو جداره – پنجره دو جداره 

·         جناب آقای درویش

·         تهرانپارس خیابان 184 شرقی (اصفهانی) بین گیو و پروین

·         0912333…64

·         1397/07/11

·         پنجره یو پی وی سی – پنجره دو جداره – شیشه دو جداره

·         جناب آقای تقی زاده

·         عباس آباد ابتدای سرافراز ساختمان کوی نور

·         091217…71

·         1397/06/27

·         درب و پنجره دو جداره upvc – شیشه دو جداره – پنجره دو جداره