انتقال حرارت در وین تیونینگ

شما برای رفع مشکلات پنجره منزل و یا محل کارتان می توانید از دو روش، تعویض با  UPVC  و روش وین تیونینگ استفاده کنید که ما در اینجا این دو روش را از قدرت اتلاف انرژی مورد نیاز قرار داده ایم .

مقایسه اتلاف انرژی در پنجره های وین تیونینگ با پنجره های  UPVC

 

قوانین فیزیک ، انتقال حرارت از طریق پنجره ها به سه روش انجام می شود :

تابشی یا تشعشی  (Radition)

جابه جا یا  همرفت (همرفت) 

رسانش (هدایت)  

وین تیونینگ بهسازان انرژی

تابشی یا تشعشی (Radition)

انتقال حرارت از شیشه ها در حدود 60 درصد است که بخش اعظم انتقال حرارت تابشی به خود اختصاص داده است که با توجه به تعویض شیشه های تک جداره با شیشه های دو جداره با گاز آرگون در روش وین تیونینگ مقادیر کاهش اتلاف انرژی در خرید UPVC تفاوتی ندارد.

 

جابه جایی یا همرفت (Convection)

 این نوع انتقال حرارت از طریق درزهای بازشوی پنجره ها صورت می گیرد که 20 درصد از انتقال حرارت کل را ایجاد می کندبا توجه به عایق بندی دقیق و اصولی در روش وین تیونینگ با استفاده از درزگیری مخصوص جنس EPDM این مشکل به صورت کامل حل می شودبا استفاده از نوارهای درزگیر EPDM همه درزهای بازشو پنجره به طور کامل درزگیری و آببندی می شود.

 

رسانش (هدایت)

به دلیل رسانا بودن انتقال انتقال حرارت از طریق پروفیل آهنی حدود 20 درصد می شوداین انتقال حرارت بین روش و تیونینگ با روش تعویض با پنجره های UPVC می تواند باشد.

 

شاید این اختلاف را با  UPVC  مقایسه کنید که 20 درصد حل شده و به صورت 100 درصد مشکل انتقال انتقال از طریق رسانایی حل می شود. ولی این گونه نیست و دو نکته در این مورد وجود دارد :

 

نکته اول

انتقال حرارت رسانشی از طریق پروفیل آهنی باقی مانده دور پنجره در هنگام تعویض با  UPVC:

برای نصب مستحکم تر و محکم تر پنجره های  UPVC   و عدم تخریب دیوار مجاور پنجره لازم است پروفیل آهن دور پنجره ذخیره شودهمین عامل باعث می شود که شما بعد از تعویض پنجره های آهنی با  UPVC   هم قسمتی از مساحت پروژه را داشته و در نتیجه میزان درصد اتلاف انرژی در روش تعویض با  UPVC   وجود داشته باشد.

 

نکته دوم

 

 انتقال حرارات رسانشی به علت عایق نبود دیوارهای اطراف و همچنین کف ساختمان بسیار بیشتر است.