وین تیونینگ

بهسازان انرژی

وین تیونینگ پنجره ها برای حفظ نمای ساختمان به جای تعویض پنجره

وین تیونینگ بهسازان انرژی

دوجداره کردن پنجره قدیمی به دو روش امکان پذیر است.

 

روش تعویض پنجره دوجداره upvc و روش دوجداره کردن پنجره های آهنی به روش وین تیونینگ بدون تعویض.

 نکته اول در پنجره های آهنی قوس دار و فرم دار با نمای ساختمان تطابق دارد. این در حالتیست که اجرای این فرمها با پروفیلهای upvcتقريبا امکان پذير نيست و اگر بخواهيد فراوان چيزي شبيه قوس قبل روي پنجره پياده كردن ، درزهاي بين فريم پنجره قبل و پنجره upvc  بوجود می آید که باعث زشتی نمای ساختمان و عدم عایق بندی مناسب میگردد. لازم به ذكر است در اينگونه موارد قيمت تمام پنجره بين 100 تا 300 درصد گرانتر است. در روش وین تیونینگ هیچ گونه تغییری در نمای فرم دار پنجره صورت نمی گیرد. 

نکته دوم در روش وین تیونینگ حفاظت پنجره و توری های نصب شده قبلی نیازی تغییر کرده و این حفاظت و توریها حفظ می شود و نیازی به برداشتن یا تعویض آنها نیست ، در مکانهایی که نیاز به امنیت دارند باید قطع شود. آهنی و حفاظت از انتخاب بهتری خواهد بود. 

 

نکته سوم اگر پنجره های آهنی شما دارای رنگ خاصی در زمان تعویض با پنجره UPVC باشید به مشکل خوردن بخاطر باید از پنجره های سفید   استفاده کنید یا مقدار   زیادی   برای رنگ آمیزی پنجره استفاده کنید در رنگ در روش وین تیونینگ هیچ گونه تغییری در رنگ پنجره صورت نمی کند.