روش upvc امروزه در بسیاری از ساختمان های ایرانی در حال اجراست غافل از این که روش جدیدی به نام وین تیونینگ به وجود آمده که بدون تغییر نمای ساختمان می توانیم پنجره های آهنی و چوبی را دوجداره و کاملا عایق کنیم. در مطلب قبلی در ارتباط با مزیت روش وین تیونینگ نسبت به روش upvc صحبت کردیم اما امروز می خواهیم به مزیت های روش upvc بپردازیم که در روش وین تیونینگ کم تر دیده می شود.

چرا باید پنجره های خود را تبدیل به upvc کنیم؟

وین تیونینگ

اما قبل از هر چیزی این سوال مطرح می شود که چرا باید پنجره های خود را با استفاده از  روش upvc  تعویض کنیم. چند پنجره آهنی و چوبی نمی تواند همان کار را انجام دهد که پنجره های  upvc را  انجام می دهند؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که دنیای مدرن امروزی دنیای امروزی تغییر می کند و بدون شک هرکسی نمی تواند تغییر کند نمی تواند به دست پیدا کند این موضوع در ارتباط با روش  upvc  هم موجود است.

پنجره ها وسایل داخل حفاظتی است که به وسیله آن بایستی انرژی سرمایشی و گرمایشی منزل محفوظ است تا از مصرف زیاد انرژی و هم چنین سرد شدن یا گرم شدن منزل جلوگیری کند. این تعریف ساده از پنجره است که در قدیم استفاده می شود. اما با پیشرفت زندگی شهرنشینی و هم چنین شلوغ شدن شهرها دو دغدغه دیگر به زندگی شهرنشینی اضافه می شود، اول سر و صدا و دوم گرد و غبار. بدون شک پنجره های آهنی و ماشینی قدیمی استفاده از صداهای زیاد را از محیط خارج منزل ندارند و همین مسئله باعث اذیت و آزار ساکنین منازل می شود. پنجره  upvc  برای اولین بار در کشور آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. یکی از مهمترین مزیت های مربوط به این وسیله در آن است که از دو شیشه استفاده می شود که فاصله ما بین این دو شیشه را گاز بی اثر آرگون پر می کند. تمام ویژگی های مربوط به روش  upvc در این بی اثر است به طوری که اجازه نفوذ هیچ گونه ای و حتی سر و صداهای زیاد را به داخل منزل نمی دهد. اما بهینه سازی مصرف انرژی در داخل منزل در حالی است که با استفاده از پنجره های قدیمی دیگر نمی توان این مسئله را انتظار داشت که بهینه سازی مصرف انرژی به صورت 100 درصد صورت می گیرد و درصد زیادی از این انرژی از منزل خارج می شود. شود و این مسئله بسیار برای صنعتگران در حوزه شیشه نگران کننده بود تا این مسئله با ابداع  vc  این مسئله و روشی که حل شود.

  • یش تر مزیت های مربوط به روش های  upvc  را در بالا عنوان کردیماما این مسئله را بیان نمی کند که زیبایی کار در این روش نسبت به دو روش دیگر یعنی استفاده از پنجره های آهنی و قدیمی و هم چنین روش وین تیونینگ دو برابر استدر روش وین تیونینگ زیبایی کار بسیار بیشتر از روش قدیمی استفاده از پنجره های آهنی است ولی به هر حال این مسئله را به یاد داشته باشید که در این روش نمی توان انتظار این را داشت که زیبایی با روش  upvc  داشته باشدو مزیت های مورد استفاده از این روش زیبایی بسیار زیاد است که به دکوراسیون منزل می بخشد.

  • دومین مزیت استفاده از روش  upvc  نسبت به روش وین تیونینگ در این است که دیگر نیازی به تغییر کلی در ساختار پنجره نداریمیعنی یک بار این روش را در منزل خود ایجاد می کنیم و برای همیشه ما از نظر پنجره بیمه است، مگر اینکه بلایای طبیعی هم چون سیل و زلزله و یا آتش سوزی در داخل منزل باعث تغییر ساختار در محیط داخلی منزل می شوددر حالی که در روش وین تیونینگ به صورت قانونی هر 10 سال یکبار بایستی نسبت به رنگ آمیزی پنجره ها اقدام شودشاید این مدت زمان طولانی باشد ولی به هر حال یک عیب نسبت به روش قبلی است که ما باید برای رنگ آمیزی پنجره ها اقدام کنیم.

  • در روش وین تیونینگ از فلز استفاده می شود و همین مسئله عیب ها را برای این روش به وجود می آورد که در روش  upvc  به صورت کامل از پلاستیک فشرده استفاده می شودعبور سرما و گرما در فلز آهن حدود 10 درصد بیش از تر از پلاستیک است و این یکی دیگر از مزیت های مربوط به  روش upvc  نسبت به روش وین تیونینگ استهم چنین خاصیت نسبت به معاینه شدن فلز از این روش به روش  upvc  استاگر مراقبت جدی در رابطه با اکسید شدن فلز در آن صورت نگیرد باید هر لحظه زنگ زدن آهن را در آن زمان شاهد باشیم و این می تواند هم چهره را کند و هم مقاومت آن را کاهش دهددر حالی که در روش  upvc چنین مسئله ای اصلاً دیده نمی شود و بدلیل استفاده نمی کند از آهن در این روش دیگر نگرانی از بابت زنگ زدن آن نخواهیم داشت

  • اما آخرین مطلبی که لازم است در این جا بیان شود و جزء مطالب مربوط به مزیت استفاده از روش  upvc  باشد نسبت به روش وین تیونینگ خواهد بود، قدیمی شدن کامل پنجره های در این روش استدر این روش تعمیری صورت نمی‌گیرد و ویژگی‌های منفی آن در پنجره‌های آهنی برداشت می‌شوددر روش وین تیونینگ هم چنین مسئله ای پابرجاست که تعمیر کلی در پنجره های خصوصی قدیمی صورت می گیرداما اگر استاد کار شما در این زمینه ماهر ممکن نیست نتیجه درستی از روش وین تیونینگ نبینید، زیرا که این روش نیاز به مهارت و تجربه داردگاهی اوقات آن را ثابت می کند که صاحب منزل از وین تیونینگ استفاده کرده است ولی به دلیل ناشناخته استاد کار وی با قوانین مربوط به این روش، نه تنها نتیجه بهتری از این روش نگرفته بلکه بدتر شده و اصلاً خوب نیستپس پیشنهاد می کنم برای اجرای این روش از سر منشاء آن و شرکتی که این روش را ابداع کرده است تا صفر تا صد کار را برای شما انجام دهد.

وین تیونینگ

اما در روش  UPVC  چنین مسائلی دیده نمی شود و شاید اگر استاد کار زیاد ماهر نیز مشکلی در طرز کارکرد پنجره ها ایجاد شود. چون در این روش پنجره های کهنه و قدیمی از جا برداشته می شوند و به جای آن پنجره های UPVC  به همراه چهارچوبی که نصب می شوند. به هر حال توجه به این نکات بسیار ضروری است که کدام روش را انتخاب کنید.

 

روش upvc  

در مقاله قبلی هم از روش وین یونی نسبت به روشUPVC  استفاده می شود و این روش را می توان از کدام روش استفاده کرد، بیان کرد. ولی به هر حال پیشنهاد می کنیم که در این راستا از نظرات و راهنمایی های شرکت بهسازان انرژی استفاده کنید تا شما را به صورت کامل در این دو زمینه راهنمایی کنید تا بهتر باشد و بهتر باشد. 

 

در این مقاله به صورت کامل به روش UPVC مربوط می شود  نسبت به روش های دیگر پرداخت و هم چنین علت های آن را بیان کردیم. اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آورید حتما با این شرکت ارتباط بگیرید.