انواع بازشو پنجره ها


زمانی که پنجره های قدیمی خود را با پنجره های UPVC تعویض می نمایید، می توانید از بازشوهایی با حالتهای مختلف برای پنجره ی خود استفاده نمایید که در این قسمت انواع این بازشو ها و عملکرد آنها توضیح داده شده است.

بازشوی تک حالته: بازشوهای تک حالته مانند پنجره های لولایی ساده باز و بسته می شوند.

بازشوی دو حالته: بازشوهای دو حالته پرکاربردترین نوع بازشوها در پنجره های UPVC هستند که علاوه بر کارایی یراق تک حالته، در حالتی دیگر از ضلع بالا حدود 20 سانتی متر باز می شوند.

دو حالته بودن بازشوهای پنجره باعث می شود بدون اینکه پنجره با پرده تداخل داشته باشد، تهویه هوا (مخصوصا در فصل تابستان ) را داشته باشید.

نکته مهم: به دلیل بالا بودن قیمت پنجره های کشویی و همچنین آببندی و درزگیری کمتر آنها نسبت به پنجره های لولایی معمولا استفاده از بازشوی دو حالته توصیه می شود.

بازشوی کلنگی: این نوع بازشوها که معمولا در پنجره های سرویس ها از آنها استفاده می شود فقط از قسمت بالا حدود 20 سانتی متر باز می شوند.

بازشوی کشویی: این بازشوها درون ریل داخل پنجره قرار گرفته و به سمت چپ و راست حرکت می کنند.

مزیت این پنجره ها سهولت استفاده و گیر نکردن پرده و اشیا نزدیک پنجره می باشد و معایب آن همان طور که در قسمت بالا گفته شد قیمت بالای آن و همچنین درزگیری و آببندی پایین تر آن می باشد.

بازشوی فولکس واگنی: عملکرد این بازشوها شبیه به درب های ون می باشد که مزیت این بازشوها سهولت استفاده از آنها می باشد که همانند پنجره های کشویی می باشد و آببندی و درزگیری قوی آن که همانند پنجره های دو حالته لولایی است. معایب این پنجره ها گران بودن قیمت آنها و احتمال خرابی به دلیل مکانیزم پیچیده آنهاست.