اجزای پنجره و تاثیرات آن


شاید تصور کنید که مشکلات یک پنجره از قاب آهنی آن یا شیشه تک جداره و یا عدم تزریق گاز آرگون می باشد. شرکت بهسازان انرژی با بهره گیری از آزمایشات و محاسبات علمی و تحقیقات به عمل آمده میزان تاثیرات هر یک از اجزای پنجره ها را به تفکیک ارائه داده است.

در جدول زیر 4 شکل اصلی پنجره  (اتلاف انرژی، آلودگی صوتی، نفوذ آب باران و نفوذ گرد و غبار) را ملاحظه می نمایید، که در مقابل آن 5 عامل تاثیر گذار (پروفیل، شیشه، گاز آرگون، درزبندی بازشوها، آببندی شیشه و قاب نگاهدارنده) و میزان تاثیر هر کدام را ملاحظه نمایید.

اجزای یک پنجره و تاثیرات آن

 

عدم آببندی شیشه و قاب نگاهدارنده

عدم درزبندی بازشو

عدم وجود گاز آرگون

شیشه

پروفیل

اتلاف انرژی

5%

30%

15%

40%

10%

آلودگی صوتی

5%

35%

5%

50%

5%

نفوذ آب باران

10%

90%

-

-

-

نفوذ گرد و غبار

10%

90%

-

-

-

 

 با توجه به جدول فوق جنس پروفیل تنها %10 در اتلاف انرژی تاثیر منفی دارد و هیچ گونه تاثیری در آلوگی صوتی، نفوذ آب باران و نفوذ گرد و خاک نخواهد داشت در حالی که %90 مشکل آلودگی صوتی و نفوذ آب باران از ناحیه درزبندی بازشوها می باشد، همچنین جنس پروفیل و نوع شیشه و تزریق گاز آرگون در نفوذ آب باران تاثیر نخواهد داشت.