انتقال حرارت در وین تیونینگ


شما برای رفع مشکلات پنجره منزل و یا محل کارتان می توانید از دو روش، تعویض با UPVC و روش وین تیونینگ استفاده نمایید. که ما در اینجا این دو روش را از لحاظ اتلاف انرژی مورد مقایسه قرار داده ایم.

مقایسه اتلاف انرژی در پنجره های وین تیونینگ با پنجره های UPVC

براساس قوانین فیزیک، انتقال حرارات از طریق پنجره ها به سه روش انجام می شود:

  1. تابشی یا تشعشی (Radition)

انتقال حرارت از شیشه ها حدود 60 درصد است که بخش اعظم انتقال حرارتی تابشی را به خود اختصاص می دهد که با توجه به تعویض شیشه های تک جداره با شیشه های دو جداره با گاز آرگون در روش وین تیونینگ مقادیر کاهش اتلاف انرژی در مقایسه با UPVC تفاوتی ندارد.

  1. جابه جایی یا همرفت (Convection)

این نوع انتقال حرارت از طریق درزهای بازشوی پنجره ها صورت میگیرد که 20 درصد از انتقال حرارت کل را تشکیل می دهد. با توجه به عایق بندی دقیق و اصولی در روش وین تیونینگ با استفاده از درزگیری های مخصوص از جنس EPDM این مشکل به صورت کامل حل می شود. با استفاده از نوارهای درزگیر EPDM تمامی درزهای بازشو پنجره به طور کامل درزگیری و آببندی می شود.

  1. رسانش (Conduction)

به دلیل رسانا بودن آهن انتقال حرارت از طریق پروفیل آهنی حدود 20 درصد می باشد. این انتقال حرارت تفاوت میان روش وین تیونینگ با روش تعویض با پنجره های UPVC می باشد.

شاید تصور کنید که با تعویض پروفیل های آهن به UPVC این اختلاف 20 درصد حل شده و به صورت 100 درصد مشکل انتقال حرارت از طریق رسانایی حل می شود؛ ولی اینگونه نیست و دو نکته در این مورد وجود دارد:

نکته اول

انتقال حرارت رسانشی از طریق پروفیل آهنی باقی مانده دور پنجره در هنگام تعویض با UPVC:

برای نصب مستحکم تر و محکم تر پنجره های UPVC و عدم تخریب دیوار مجاور پنجره لازم است پروفیل آهن دور پنجره حفظ شود. همین مساله باعث می شود که شما بعداز تعویض پنجره های آهنی با UPVC هم قسمتی از مساحت پروفیل آهن را داشته باشید و در نتیجه حدود درصد اتلاف انرژی در روش تعویض با UPVC همچنان وجود دارد.

نکته دوم

انتقال حرارات رسانشی به علت عایق نبودن دیوارهای اطراف و همچنین کف ساختمان بسیار بیشتر است.