پروژه های انجام شده


شرکت بهسازان در کارنامه خود بیش 7000 هزار اجرای موفق روش وین تینیگ در سطح تهران داراست که این پروژه ها قابل استناد می باشد. در این قسمت تعدادی از پروژه های انجام شده ذکر شده است.

 1. ساختمانهای پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 2. ساختمان فرمانداری تهران در خیابان میرعماد
 3. ساختمان مجلات همشهري در كريمخان
 4. ساختمان برليان در زعفرانيه
 5. برج نگین در زعفرانيه
 6. مجتمع مسكوني الهيه در كن
 7. برج دریای نور در عباس آباد نبش سرافراز
 8. شهرک پیکان شهر به درخواست شرکت مترو
 9. ساختمان کشتیرانی در خیابان بهارشیراز
 10. مجتمع مسکونی سهند و سبلان واقع در شهرک نفت
 11. مجتمع 20 واحدی در شهرک شهید باقری
 12. مجتمع مهندس آریایی در خیابان شیخ بهایی
 13. مجتمع مهندس توانایی در فرمانیه
 14. مجتمع سبز در ولنجک خیابان 21
 15. مجتمع دکتر طلوعی در ولنجک خیابان ساسان
 16. و اجرای بیش از 7000 پروژه تک واحدی غیرنوساز

 

کلیه آدرسها و شماره تلفنهاي پروژه های فوق  موجود و قابل استناد می باشد.