پروفیل و یراق آلات مورد استفاده در شرکت بهسازان انرژی


 

یراق آلات UPVC                                                                                         پروفیل UPVC

یراق ROTO آلمان                                                                                                   پروفیل ویستابست

یراق SIEGINIA آلمان                                                                                              پروفیل وینتک

یراق ACCADO ترکیه                                                                                          

یراق VORNE ترکیه       

                                                                                                                        

                           

 

تمامی دستگیره های بکار رفته در محصولات از برند HOPPE آلمان می باشد.

جهت جلوگیری از افتادگی و همچنین تقویت بازشوها از لولای قابل  تنظیم استفاده می شود.