شیشه دو جداره


مشخصات فنی شیشه های تولیدی شرکت بهسازان انرژی:

شیشه دو جداره صنعتی با ضخامت چهار و شش ملیمتر فلوت کاوه درجه A با تزریق گاز آرگون و استفاده از چسب اولیه بوتیل و چسب ثانویه پلی سولفاید و استفاده از سیلیکاژل (رطوبت گیر). 

ضخامت اسپیسر با توجه به نوع پروفیل بکار رفته، بین 8 تا 18 میلیمتر متغیر می باشد.